Mickey webnaplója

Véleményem a valóságról, annak egy-egy kiragadott darabkájáról. Főleg irodalomszeretetem, vallásom, kedvelt zenéim, saját élettapasztalataim lenyomatai ezek a rövid írások, amelyeket naponként megfogalmazok. Tehát egyfajta napló, füves könyv, önéletírás, (családi) eseménytár, benyomásaim laza szövésű összegzése mindarról, ami körülvesz. Reményeim szerint fotóimmal tarkítva.

Friss topikok

 • emmausz: A nyelv kommunikációs eszköz. Írásos lenyomata nagyon emberi konstrukció. Feladatom szerint kézir... (2017.04.23. 06:25) Oh, korrektor
 • emmausz: Mint a mesében a sündisznócskák (hipp-hopp én máris itt vagyok, hangoztatták a futóversenyen a föl... (2017.04.21. 12:05) Ahol nincs, ott ne keress...
 • emmausz: Stimmel. Két napja a Balatonnál járva köpesztett meg egy főtt tojást az illető. Ny. Mo.-on lakik. (2017.04.19. 15:28) Kettősfront
 • emmausz: A remény hal meg utoljára. (2017.04.06. 11:39) 5.37-kor
 • emmausz: Ez nagyon jó így. Az alkotás ideje, talán még alfában van eszméletünk ébredezéskor. Érdemes azonna... (2017.04.04. 18:02) Szeretem a hajnalt

Utolsó kommentek

 • emmausz: A nyelv kommunikációs eszköz. Írásos lenyomata nagyon emberi konstrukció. Feladatom szerint kéziratokat kellett évtizedekig javítanom, mégis azt gondolom, hogy túl szigorúak vagyunk e tekintetben. ... (2017.04.23. 06:25) Oh, korrektor
 • flora/ro: Valamikor jó helyesíró voltam, de az új szabályokkal nem vagyok tisztában! Pedig nem szeretek hibákat ejteni! (2017.04.23. 02:36) Oh, korrektor
 • emmausz: Mint a mesében a sündisznócskák (hipp-hopp én máris itt vagyok, hangoztatták a futóversenyen a földtábla szélein. (2017.04.21. 12:05) Ahol nincs, ott ne keress...
 • flora/ro: Szerencse, hogy jól kiegészítitek egymást! (2017.04.21. 09:40) Ahol nincs, ott ne keress...
 • emmausz: Stimmel. Két napja a Balatonnál járva köpesztett meg egy főtt tojást az illető. Ny. Mo.-on lakik. (2017.04.19. 15:28) Kettősfront
 • Utolsó 20

2017.04.23. 07:17 emmausz

Egye vagy ne egye?

Ebédem zöldbabfőzelék hússal – tájékoztatja olvasóit tegnap VD blogjában. Mikor egye és mennyit? – kérdi.
Akkor egye, amikor éhes, és annyit, hogy jól lakjon – tanácsolja a dietetikus orvos.
Grószi szerint kezdjen hozzá azonnal az evéshez: „Az a tied, amit megeszöl” – mondta meggyőződéssel. 
TCs szerint a húst egye meg, a zöldbabot dobja el, mert a növények ellenségeink.
Bicsérdy szerint egye csak a zöldbabot. A vegetárius étrendbe nem fér bele az életrövidítő hús.
A 105 éves japán orvos szerint egyék belőlük többször egy-egy falatot és mozogjon sokat.
A hedonista szerint egyszer élünk, egyen, amíg a lábos ki nem ürül.  
A fakír szerint ne foglalkozzon érzeteivel, inkább feküdjön egy szöges ágyra.
A lisztérzékeny szerint mossa át a főzeléket, mert a rántás káros az egészségre, a többit megeheti.
A jógázó szerint lassan egye, minden falatot alaposan megrágva, minden íznek külön örülve.  
A cinikus szerint – ha fogyni akar – egyen, amennyit akar, csak ne nyelje le. 
Örkény István szerint húzza le a WC-ben, minek az a közbülső tortúra.
Móricz szerint kapja be a legnagyobb cubákot e szavak kíséretében: Dögüjj meg, kutya!
Mikszáth szerint maradjon csendben evés közben (psszt, a pénzügyminiszter reggelizik).
József Attila ezzel egyetért: Esznek, esznek, nem beszélnek, esznek.
A szociológus szerint várja meg az estét és hazaérkező feleségével együtt étkezzen.
Az étterem tulajdonosa szerint adja a téren oda a hajléktalanoknak, és térjen be hozzá ebédelni, mert különben mind a ketten éhen halnak.
Itt az ideje a hevenyészett brainstormingom befejezésének.
Ízelítő a Lukács 22. f.-ből. 2. rész.
Ima a Getszemáni kertben
...az Olajfák hegyén. ... Jézus térdre borulva imádkozott: „Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!”  ...egy angyal megerősítette. ... Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre... a tanítványok elaludtak bánatukban. Rájuk szólt: „Miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek!”

Jézus elfogatása
... Júdás... Jézushoz közeledett, hogy megcsókolja... a tanítványok: „Uram, kardot rántsunk ellenük?” Jézus: „Hagyjátok” ...: „Mint rabló ellen, úgy vonultatok ki, kardokkal és dorongokkal! a templomban nem vetettetek rám kezet. De ez a ti órátok, a sötétség hatalmáé.”

Péter tagadása
... a főpap házába vitték. Péter követte... Egy szolgáló: „Ez is vele volt.” De tagadta. „Te is közéjük tartozol”. Péter tiltakozott, ... másvalaki bizonygatta: „ez is vele volt, hiszen galileai.” ...tagadta újra Péter... s megszólalt a kakas. Az Úr rátekintett Péterre,  ...aki keserves sírásra fakadt.

Jézus kicsúfolása
Az emberek, akik őrizték, csúfot űztek belőle és bántalmazták. Befödték a fejét és kérdezgették: „Találd el, ki ütött meg?” És mindenféle szitkokat szórtak rá.

Jézus a főtanács előtt
...főtanács: „Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk.” Jézus: „Ha megmondom, nem hiszitek el... az Emberfia mostantól fogva Isten hatalmának jobbján fog ülni.” Főtanács: „Tehát te vagy az Isten Fia?” Jézus: „Ti mondjátok, hogy én vagyok.” Főtanács: Magunk hallottuk a saját szájából.” Közöm. Kicsit fura a feltámadás utáni időszakban a passióval foglalkozni, de hát így adódott. Időszakok különben is csak fonák világunkban vannak. A színén örök jelen valósul meg. – A tanítványok bánatukban elaludtak. Nem értenek semmit a történésekből. – Aztán eljött valóban a sötétség órája. Jézus nem menekül a neki állított kelepcéből. – Péter, utóbb az első pápa, tagadja Jézussal való közösségét. Megerősítése után viszont életét adja Krisztusért, mellette tanúskodva. – A főtanács szópárbajt folytat Jézussal, aki meggyőződésük szerint káromkodik. (Másutt: a főpap kérdezi, te vagy-e az áldott Isten fia?) Micsoda kontraszt a mondaton belül!       

Szólj hozzá!


2017.04.22. 13:58 emmausz

Oh, korrektor

A lónak négy lába van, mégis...
A korrektor vagy bevágja valamennyi nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási szabályt és vak ló módon alkalmazza, vagy többé-kevésbé egészséges nyelvérzékére és -ismeretére hagyatkozik, és maga mellett tart egy helyesírási kézikönyvet, ha mégis kétségei támadnának. Sokféle egyéb módon is segíthet magán. Bebifláz ilyeneket: rövid távú, hosszú távú, de középtávú. Néha aztán pofára esik, mert szorgos munkával megjegyzi, hogy a zsíroskenyér egy szó, a vajas kenyér két szó, utóbb a zsíros is kettőbe írandó. Vagy megjegyzi, hogy ésszerű kettős mássalhangzóval írandó, aztán kap egy maflást érte, mert az új szabály két egymás mellé írt kétjegyű mássalhangzót rendel hozzá észszerűtlen módon. Nincs mese: Helyesen úgy kell írni, ahogyan az ebből élők diktálják, és változtatják. Teszem azt, ha korábban azt írtad volna, hogy lélegzik, javították volna észszerű(!) okokból lélekzik-re. Az én ifjúságom idején fordított módi járta: Én írtam lélekziket, tanerő javította lélegzik-re. Fiam tanára a poszthumuszt javította posztumuszra, mert – csak. Korábban a posztumuszt javította volna poszthumuszra.

Jut eszembe: A tanárnak mindig igaza van. ezt diákkoromban így írtam, mert így helyes. Ám tanárom korábban kupálódott és mindígre javította, mert úgy helytelen.
Bírod még? Akkor leírok még két mankót. Az egyik a német nochmals a magyarban két szó: még egyszer. Az oroszban a kázsdij egy szó, a magyarban a minden egyes két szó. Van ez így. Ha nem hiszed: Bonjour, azaz Jó napot!         
Ízelítő a Lukács 22. f.-ből. 1. rész.
V. JÉZUS SZENVEDÉSE
Júdás árulása
...A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan ölhetnék meg... Júdással megegyeztek

Az utolsó vacsora előkészítése
Elérkezett a kovásztalan kenyér napja... Jézus: „Menjetek... a városba, ott találkoztok ...emberrel., aki ... majd mutat nektek egy tágas, étkezésre berendezett emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” 

Az Oltáriszentség alapítása
... Jézus asztalhoz telepedett a tizenkét apostollal együtt: „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában... a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” ...a vacsora végén: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak...

Tanítás az alázatosságról
Jézus: Közöttetek a legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig mintha szolga volna. Mert ki nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok volnék. Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban. Ezért adom át nektek az országot ...

Péter tagadásának megjövendölése
Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozz a hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet.” „Uram, kész vagyok, hogy a halálba is kövesselek.” Jézus: „Péter, mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor letagadod, hogy ismersz.” Aztán tovább beszélt hozzájuk... Mondom nektek.... Sorsom beteljesedik.” Közöm. – Júdást a gonosz lélek szállta meg. Azért árulta el Jézust? – Az utolsó vacsora terme lesz az első és örök áldozat megjelenítésének a színtere. Ott hangzanak el az új szövetség és végrendelet (testamentum) elévülhetetlen szavai. Ez az én testem-vérem cselekedjétek az emlékezetemre. – Jézus a szolgák szolgájának (Péter, az első pápa) a szolgája. – Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék, mondja majd Pál. Szegény hebehurgya Péter. Szegény mi magunk... „többé nem vétkezünk”!??? – Jézus előre látta sorsát, és mégis vállalta. Ismerte az embert, és mégis vállalta.   

2 komment


2017.04.21. 06:11 emmausz

Ahol nincs, ott ne keress...

...dixit pater Szekeres
Történt pedig, hogy feleség telefonon beszélt C-vel, aki éppen lázas kereséssel volt elfoglalva, mert hatalmas kulcscsomóját elnyelte a föld. Se kint, se bent, se fent, se lent... Megbeszélték, hogy ebben a helyzetben Szent József közbenjárásáért vagy Szent Rita segítségéért szoktak folyamodni.

A helyzet nálunk hasonlóképpen alakult. T. megvett egy rakás filcet, hogy itthon majd felszabdalja cikk-cakk ollóval. De hát az a fránya olló nem mutatkozott a szokott helyén. És másutt se. Én se láttam – igyekeztem efelől megnyugtatni életem párját. Mondom még, hogy ebben a helyzetben de Silva a három ujj módszerét javasolja koncentrálás céljára, én meg a fohászt: „Kérlek, Uram, segíts, hogy ne kelljen egész nap ezzel a hülyeséggel foglalkozni.” Ezután felmásztam a polchoz, ahol az olló rendes körülmények között tartózkodni szokott, és a második iratrendező alján meglapuló szerszámot egy perc leforgása alatt megtaláltam. Deo gratias!
***
T. nem rég hozta haza hat számjegyű összegbe kerülő progresszív szemüvegét. Jól lát vele, csak a tévé képernyője alján a futóhíreket nem látja. Én igen, így hát, ha valami érdekesebb hírt látok, hangosan olvasom, hogy ő is „képben” legyen.            
Mint megírtam hallásom már nem a régi. Nagyot hallok, de kicsit nem. Mert csak kicsit hallok. Nem így T. Így ha a normál hangerőre állított tévében valami szenzációsat hall, kérem, hogy mesélje el nekem is. Nem zavarom kérésemmel túlságosan sokszor.
Az idősödő kor szimbiózisa.
Ízelítő a Lukács 21. f.-ből. 2. rész.  
Jeruzsálem pusztulása
Amikor Jeruzsálemet seregek veszik körül, aki Júdeában van, fusson a hegyekbe, aki a városban, meneküljön onnan el... Ezek a bosszú napjai lesznek, gyötrelem a földön, s az ítélet haragja sújtja ezt a népet. Kard élén hullnak el, és fogságba hurcolják őket, a pogány népek közé...

Az Emberfiának eljövetele
Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban... Az emberek meghalnak a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Az egek erői megrendülnek... az Emberfia eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Akkor nézzetek fel, mert elérkezett megváltásotok ideje.”

Az éberség
Amikor a fügefa kihajt, tudjátok, hogy itt a nyár. Így mihelyt látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el. Vigyázzatok, nehogy ... készületlenül érjen benneteket az a nap... Virrasszatok és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik és megállhassatok az Emberfiának színe előtt.” Nappal a templomban tanított, éjszaka pedig az Olajfák hegyén töltötte az időt. Közöm. – Két vég. Jeruzsálemé Kr. u. 70-ben, a világ vége majd (a következő pillanatban vagy évmilliók múlva?), amikor eljön az Emberfia a felhőben... – Lábdihegyen már levele és termése is mutatkozik a fügének. A mi fánk még csak reménybeli rügyeket mutat (fügét nem). Isten országa ott van, ahol Jézus az úr. Akinek az igéi túlélik a világvégét, s aki egy sort se írt le, aminek nyoma maradt volna. És mégis... – Nappal...éjjel... munkálkodott, – ahogy mint mondta – az én Atyám is szüntelenül munkálkodik. Nekem ez istenbizonyíték. Az Atya, aki soha nem alszik, hanem gondvisel. 

2 komment


2017.04.20. 09:57 emmausz

Helyzetjelentés

Tegnap este ez folyt a tévében bis gromoboj*. Alapja a visszalátogató hideg. Esik az eső, sokhelyütt hó, a hőmérséklet fagypont körüli. Mi tagadás, eluntam magamat a képernyő előtt, mert a kiküldött vagy helyi tudósítók – hihetőleg nem hallván egymás szövegeiről – félórán keresztül azt skandálták, hogy a hó síkossá tette az utakat, az autók elakadnak, mert legtöbben lecserélték a téli gumijaikat. A fák ágai töredeznek a hó súlya miatt, a szél villanyvezetékeket döntött ki, áramkimaradás keletkezett, emiatt a fűtéssel is sokhelyütt gond van; a kerttulajdonosok szerint lehet, hogy tetemes veszteségük lesz, mert az eper csak -3 fokot bír ki, a barack -7-nél elfagy. Igaz, hogy nincs ekkora hideg, de hát mi ilyen nyavalygós náció vagyunk.
A szokatlan hirtelenséggel változó idő valóban megterheli a népeket. Az én vérnyomásom emelkedett (Ezúttal sikerült keretek közé szorítani). Az unokák mozgásigénye megsokszorozódott (láttam, mert a kedveskék nálunk zizegtek délután). Tücsi szervezete valahogyan az éjjel „rendetlenkedett”.
Reggel valaki visszamondott egy félórás elmélkedést, kértek, ugorjunk be helyette. Beugrunk.
Tegnap megkért valaki, hogy véleményezzek egy kéziratot. Véleményezem.
Nem sürgős, jó lesz azonnalra.
Most hát itt állok, mást nem tehetek.
Itt állok ingben és glóriában, T. elment a kötetért.
PS.* Nádasdy Á. jegyzi meg, hogy kb. 110 éve a kártyajáték licitjei között szerepel a Fedák Sári után a bis Gromoboj. A kártyás a licitálásban elmegy Gromobojig, ami a japán-orosz háború idején a cári hadsereg hatalmas hadihajójának a neve volt, s amely végül zátonyra futott. A gromoboj, mennydörgés értelmű név. A nagyot mondás tipikus esete. NÁ. emlékeztet a korabeli licitekre: bela, kasza, abszolut, uhu, fedák, tuli, uli, gromoboj. Újabb időkben ezek a bemondások változtak, kb. ilyenekre: Kontra, rekontra, szubkontra, morkontra, hirskontra, ...fedáksári... vécédeszka. Innen mehetett át a közbeszédbe bis gromoboj kiszólás „a végtelenségig” értelemben. 
Ízelítő a Lukács 21. f.-ből. 1. rész.
A szegény asszony fillérje
Jézus: „Ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. Mert a többiek feleslegükből adták az adományt, ő azonban mind odaadta, ami szegénységétől telt: egész megélhetését.”

Jövendölés a templom pusztulásáról
Jézus: Jönnek majd napok, amikor nem hagynak követ kövön, mind lerombolják.” Hogy mikor fognak ezek bekövetkezni?... nehogy félrevezessenek benneteket! Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Ilyeneknek kell előbb történniük, de ezzel még nincs itt a vég!”

Az előjelek
„Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Szörnyű tünemények és különös jelek tűnnek fel az égen.

Az üldözések
De előbb ...üldözni fognak ...a nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek... Ne törjétek fejeteket, hogyan védekezzetek. ékesszólást és bölcsességet adok nektek, ...némelyeket megölnek közületek. Nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket. De ... kitartástokkal megmentitek lelketeket. Közöm. – Jézus idejéből telik aprónak látszó megfigyelésekre is. A szegény özvegy mindenét odaadta. A többiek félszívűek hozzá képest. A feltétlen bizalom meghozza termését. Ezt annyi szentgyanús embertől hallottam már. Ha tele van a markom a magam által összehordott vackokkal, nem tudom a fentről érkező adományokat fogadni. – Jézus Isten Fia, megváltó, főpap, áldozat és próféta is. Látja, mi vár az emberiségre, mi Jeruzsálemre, mi a zsidóságra, mi a jövőben az emberiségre. Életvezetési tanácsokat ad, hogy ne kelljen rettegniük követőinek.

Szólj hozzá!


2017.04.19. 10:04 emmausz

Kettősfront

Ez az április olyan szeszélyes, mint az április.
Ki hallott már ilyet?
Volt kellemesen langy idő, ma reggel havazott, a múlt héten hatalmas felhő előtt jeleskedett egy vastag szivárvány. A meteorológusok maguk is zavarban vannak, mert ahhoz képest, hogy mekkorácska az ország, a legkülönfélébb helyi időjárásokat produkálja. Mára végső kétségbeesésükben elmondták: kettős fronthatás érvényesül, tehát kapunk hideget, meleget. Csakhogy a frontérzékenyeknek másképpen kell alkalmazkodniuk a hidegre és másképp a melegre. A hideg fejfájást és tenziónövekedést, a melegfront szédülést és vérnyomáscsökkenést okoz. Most légy okos, Domokos.
Amikor kettősfront van, megáll az ész. Megáll és emlékezik. Még a Goldberger-gyárban történt. A művezető fülön csípte Lacit a segédmunkást, aki először is elkésett a műszakból másodszor is elüldögélt valamelyik sarokban. Órák múlva jött csak elő. A művezető megjegyezte: Laci, hol voltál, egész délelőtt nem láttalak. Laci: Nem is láthatott Nándi bátyám, mert rettenetes gyorsan dolgoztam. Mikor ott keresett, már itt voltam, amikorra ide nézett, már ott voltam.
Hát ez jutott eszembe követendő viselkedési formaként kettősfront idején. Mire hidegre vált, már a melegre készülünk, mire melegre vált, már a hidegre, és az „olajozott istennyila” se ér utol, hogy követhesse alkalmazkodásunk tempóját. Az idézőjeles szerkezet nem az én találmányom. Valamelyik könyvben olvastam. Esetleg versenyló neve volt?!
Már nem tudom.
Öregszem.
*** 
Drága magyar nyelv. Megyek a hetvenegyedik évbe és még mindig meglepetésekkel képes szolgálni. Hallom és értem, „megköpesztem a tojást”. De idáig sose hallottam a kopasztom magas hangrendű változatát. De csak én nem. A szótár ismeri. Bezzeg a szótárnak nincs magas megfelelője, pedig jól hangzana: szőtér.
***      
Ízelítő Lukács 20. f.-ből. 2. rész.
Az adópénz       
...
„Mester! ...Szabad-e adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Jézus: „Mutassatok egy dénárt! Kinek a képe és felirata van rajta?” (A császáré). „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené”. Meglepődésükben, hogy így felelt, elhallgattak.

A feltámadás kérdése
Elé járultak néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: „Mester! Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán... mind a hét. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Jézus: a másvilágban nem nősülnek s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé (a házasság tehát okafogyottá válik)...Mózes... az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Az Isten nem a holtaké, hanem az élőké.” Többé nem mertek tőle kérdezni semmit.

A Messiás Dávid fia
Jézus: „Miért mondják, hogy Krisztus Dávid fia? Hisz Dávid maga mondja a zsoltárok könyvében: Ezt mondta az Úr az én Uramnak: Ülj a jobbomra, s ellenségeidet lábad alá teszem zsámolyul. Ha tehát Dávid urának nevezi, hogy lehet akkor a fia?”

Az írástudók bűnei
...az írástudók szeretnek pompás öltözékben járni, szeretik, ha a tereken köszöntik őket. Szívesen elfoglalják a zsinagógákban az első székeket, a lakomákon az első helyeket, felfalják az özvegyek házát és színleg nagyokat imádkoznak. Annál súlyosabb ítélet vár rájuk. Közöm. – Megint egy zseniális útja annak, hogy kell a kelepcéből gond nélkül kimászni. – A szadduceusok kérdése pedig pikáns és provokatív.  Idétlen kérdésükre komolyan válaszol Jézus, és alaposan helyre teszi gondolkodásukat. – Az ő kérdésére viszont amazok nem tudnak mit felelni. Nem is lehet, legalábbis ellenkezőt nem, mint ami a kérdés logikájából következik. – Aki többet kapott, attól többet követelnek végelszámoláskor. A kérdés, én mennyit kaptam? A felelet, bármennyit, egyként rászorulok Isten irgalmára. 

2 komment


2017.04.18. 13:37 emmausz

Találkozások húsvétkor

A húsvét a találkozások jegyében telt el.
Már indulás előtt találkoztunk egy gyönyörűséges szivárvánnyal, van remény, feltámadás (és tápászkodás is).
Találkoztunk rokonainkkal,
szertartásokat végző papokkal,
templomba sereglő hívekkel,
a tördemici gyermektánccsoporttal,
pappal, aki az ambónál olvasott, és velünk szemben misézett,
pappal, aki nekünk háttal misézett és felment a szószékre prédikálni;
találkoztunk játék sárkánnyal, amelyik elromlott majd megjavult,
időjárással, amely megjavult, majd elromlott
(és amely felkergette a vérnyomásomat, de amely aztán rendeződött).
Találkoztunk a természet tobzódásával élénk szélben bimbózó-lombosodó fákkal,
találkoztunk nyíló tulipánokkal,
találkoztunk a vendégszeretet sokféle megnyilvánulásával (köszönet érte)
találkoztunk autókkal és motorokkal, autósokkal és motorozókkal,
találkoztunk örömködő tojáskeresőkkel,  
találkoztunk édességek és játékok megtalálóival.
Találkoztunk kölnivel, slaggal, szódával locsolókkal, és a locsolás elviselőivel.
Találkoztunk hazafelé egy gyorsvonattal, amely megmutatta, hogy gyorsan is képes lenne haladni, ha nem állna meg annyit vakarózni.          
Ízelítő Lukács 20. f.-ből. 1. rész.
Jézus tanítói hatalma
...a főpapok, írástudók és a nép vénei, és megkérdezték: „milyen hatalom birtokában teszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat?” Így felelt nekik: „Mondjátok meg nekem: János keresztsége az égből való volt, vagy emberektől származott?” Vének: „Ha azt mondjuk: Az égből –, azt fogja kérdezni: Akkor miért nem hittetek neki? Ha az emberektől –, megkövez minket a nép, mert János próféta.” Ezért azt válaszolták, hogy nem tudják. Jézus: „Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalom birtokában teszem ezeket.”

A gyilkos szőlőművesek
példabeszéd: „Egy ember szőlőt ültetett, bérbe adta szőlőműveseknek, majd ...elküldte szolgáját a szőlőművesekhez, hogy a szőlő terméséből szolgáltassák be neki a rá eső részt. De a szőlőművesek megverték, ... egy másik szolgáját is megverték,... üres kézzel elzavarták... a harmadikat is ... így gondolkodott magában: Elküldöm fiamat, őt csak megbecsülik. A szőlőművesek: Itt az örökös. Kidobták a szőlőből és megölték. Vajon mit tesz velük a szőlő ura? megöli őket, a szőlőt pedig másoknak adja bérbe.” ... Ő folytatta: A kő, amelyet az építők elvetettek szegletkővé lett. Aki e kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ráesik, azt agyonzúzza. Az írástudók megértették, hogy róluk szólt ez a példabeszéd. Közöm. – A csapdát állítók saját kelepcéjükbe estek. Ez Jézus zsenialitásán belül humorára is rávilágít. – A farizeusok pontosan megértették, hogy az allegória szőlőmunkásai. Nagyon méltatlankodtak ellene, pedig hamarosan beigazolódik, hogy Krisztus semmiben sem tévedett. Ami pedig a szegletkőről írottakat illeti, a 118. zsoltárból vett idézet hitem alapigéjévé lett. Krisztus a szegletkő, az a fix vonatkozási pont, aki mindennek a mértéke, igazsága, mindenki számára út, ő az igaz, akinek minden a világon alá van vetve, noha ez néha nem nyilvánvaló első megközelítésben.  (Most olvasom, hogy a pápa húsvéti homíliájában éppen ez hangzott el: „A feltámadás az elvetett kő titka, mely végül életünk alapja lesz.”) Nos, a szegletkő az, amelyet az építők elvetettek, és ehhez a kőhöz tapadnak életünk aprócseprő kövecskéi. Soha ne hagyjuk, hogy köveink önálló életet éljenek. A krisztusi szegletkő az, amelyhez épülve közösséget alkotunk, s amelynek örök élete van. Nagyon örömteli kijelentés ez.       

Szólj hozzá!


2017.04.13. 14:17 emmausz

Húsvét előtt

Visszafogott, sejtelmes három nap előzi meg húsvétvasárnapot. Csütörtök a krizma-szentelésen túl az utolsó vacsoráról megemlékező ünnepibb mise ideje is. 2000 év óta hirdeti az egyház az Eucharisztiáról: „Íme, hitünk szent titka”. Péntek a keresztre feszítés „megfeszítteték” kompassiója, „meghala és eltemetteték”, szombat Krisztus a szent sírban. Estére azonban továbblép a szertartás, tovább a történések. Ismét a credóhoz fordulok: „Harmadnapra föltámadott...” innen kezdődik egy új világ, amelynek részei még: „fölméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbja felől, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat...”, de közben (pünkösd) elküldi a Paraklétoszt, aki majd vigaszára lesz az egyháznak, és rakéta tempóban elindul a világmisszió.         
***
Én meg kihagyásokkal próbálom figyelmemet Merton könyvére (A csend szava) függeszteni, aki teleírja maximákkal kötetét. Ilyeneket fogalmaz meg: „Annyit szerzünk meg magunknak, amennyit odaadunk másoknak.” Vagy: a legnagyobbak, akik semmit sem tartanak meg önmaguknak, csak szeretetvágyukat.
Vagy: A szeretet azért nem ismer félelmet, mert mindenét odaajándékozta, semmije sem maradt, amit elveszthetne. És még: Szeretet nélkül a tudás meddő.
Szeretni kötelesek vagyunk egymást, de kedvelni nem előírás. A szeretet irányítja az akaratot, a tetszés viszont az érzékek és érzékenység dolga. Ám ha őszintén szeretünk másokat, nem esik nehezünkre az sem, hogy kedveljük is őket.
A dolgok igazsága a valóságukban rejlik. Értelmünk akkor igaz, ha a tudásunk megfelel a megismert dolgoknak. Szavunk akkor igaz, ha beszédünk megfelel a gondolatainknak. Viselkedésünk akkor igaz, ha cselekedeteink olyanok, amilyeneknek nekünk lennünk kell.
Kényelemhez szokott társadalmunkban az élet olyan könnyűvé vált, hogy azt gondolhatjuk: lehet boldogulni igazmondás nélkül is. A fejlett országok fele abból él, hogy hazudik.  Mi meg inkább megvásároljuk a jól reklámozott rossz fogkrémet, mint a nem reklámozott jót.
És most... megpróbálom elvágni az elindított gondolatmenést. Köszönöm türelmeteket.       

És ... elcsöndesedek húsvétig. Mindenkinek szép húsvéti összeszedettséget!
Ízelítő a Lukács 19. f.-ből.
Zakeus
Jerikóban Zakeus, a vámosok feje Jézust hogy lássa, felmászott egy vadfügefára. Jézus: „Zakeus, gyere le, ma a te házadban kell megszállnom. Zakeus: „vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette.” Jézus: Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.”

Példabeszéd a minákról
Egy főember tíz szolgájának adott tíz minát: Kamatoztassátok, míg vissza nem térek. ... visszatért. Hívatta szolgáit, ... az első: Uram, minád tíz minát hozott. Jól van, derék szolga! – felelte neki. – Mivel a kicsiben hű voltál, hatalmad lesz tíz város felett. ... harmadik: Uram, itt a minád! Kendőbe kötöttem és eldugtam... Főember:  te mihaszna szolga, miért nem adtad hát oda pénzemet a pénzváltóknak, hogy megjövet kamatostul kaptam volna vissza? ... akinek van, az kap, akinek meg nincs, attól azt is elveszik, amije van.

IV. JÉZUS JERUZSÁLEMBEN
Ünnepélyes bevonulás Jeruzsálembe
Betfagé felől szamárcsikón vonult be Jézus Jeruzsálembe...  a nagy sereg tanítvány hangosan áldani kezdte örömében az Istent a sok csodáért, amelynek szemtanúja volt: „Áldott az Úr nevében érkező király! – kiáltozták. Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban!” ...néhány farizeus: „Mester, hallgattasd el tanítványaidat!” Jézus: „ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.”

Jézus megsiratja Jeruzsálemet
Amikor megpillantotta a várost, megsiratta... Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét.”

A kereskedők kiűzése a templomból
Aztán a templomból kiűzte a kereskedőket... „az imádság házát rablók barlangjává tettétek.” A főpapok és az írástudók, de nem tudták, mit tegyenek vele. Mert az egész nép a szavain csüngött. Közöm. – Jézus azért jött, hogy megkeresse, ami elveszett és megmentse. Ezt abszolút emberismerete tette könnyeddé. Belelátott Zakeus szíve mélyébe. – A minákról szóló példabeszéd azonos a talentumokról szólóval. Muszáj előrukkolnunk a megismert igazsággal. Pál írja: jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. – A bevonuláskori kiáltás máig a liturgia része. A Sanctusban hangzik el: Áldott, aki az Úr nevében jön... A Szentföld köves hely. Itt is utal Jézus a kövekre: Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni. Másutt: Az Úr a kövekből is tud fiakat támasztani. – A város pusztulása képszerűen előtte lehet, ezért siratja honfitársait. – A templomban rendet tesz és tanít. A főpapokat ez mérhetetlenül irritálja, de nem találnak fogást a Mesteren. Bármennyire hihetetlennek tűnhet, Jézus tervei szerint történnek a vele kapcsolatos (és minden egyéb) események.     

Szólj hozzá!


2017.04.13. 08:01 emmausz

Je suis kopt

Je suis Kopt
Tényleg süket a csönd, amikor keresztényeket irtanak sötét alakok. Nem igazán érthető a kettős mérce, de foglalkozni sem kívánok vele hosszasan, csakhogy fáj minden igazságtalan halál, fáj minden embernyomorítás, fáj mindenkinek a kínszenvedése, így azoké is fáj, akikért nem szól a média harangja.
***
Elvitettem magamat busszal Pünkösdfürdőre, és hazagyalogoltam. Ám emlékezetem szerint ezelőtt 20 évvel oda-vissza gyalogoltam ugyanezen a távon.
OK. Extrapolálok:
50 éves koromban kb. 8 kmt-t sétáltam,
70 éves koromban kb. 4 km-t sétáltam,
90 éves koromban 2 km-t fogok sétálni,
110 évesen pedig 1 km-t,
130 éves koromban jó, ha fél km-t,
150 éves koromban tán 200 m-t sétálok,
De mit is beszélek, 2065-ben lejár a személyi igazolványom érvényessége.
Tudatom jól vagyok.
Most. 
***
FB-on találtam:
A matektanár sétálgat egy áruházban, és találkozik régi tanítványával.
- Hát te, fiam mit csinálsz errefelé?
- Enyém ez az áruház, meg a szemben lévő is.
- Ne viccelj! Háromszor buktattalak meg matematikából. Hogy tudnál te egy áruházat üzemeltetni?
- Egyszerűen. Veszek valamit 500 ft-ért, és eladom 1500-ért. Na hát ez a 27% az én hasznom.
Ízelítő a Lukács 18. f.-ből. 2. rész.
A gazdag ember
Egy előkelő ember: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerhessem az örök életet?” Jézus: „... csak az Isten jó. ...te mindenedet, amid csak van, add el, s oszd szét a szegények közt, és kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem.” Az igen elszomorodott, mert nagyon gazdag volt.

A gazdagság veszedelme
Jézus: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. „Hát akkor ki üdvözülhet?” Ezt felelte: „Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges.”

A lemondás jutalma
Péter: „mi elhagytuk mindenünket, és követtünk téged.”Jézus: aki elhagyja el házát, feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, sokkal többet kap, és az örök életet.”

A szenvedés harmadszori megjövendölése
Jézus: Jeruzsálemben beteljesedik minden, amit a próféták az Emberfiáról megjövendöltek. Kiszolgáltatják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpdösik. Aztán megostorozzák, megölik, de harmadnap feltámad...

A jerikói vak
... egy vak koldus ...kiáltozott: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” Jézus megkérdezte: „Mit tegyek?”  „Uram, hogy lássak!”Jézus: „Láss! Hited megmentett.” Azon nyomban visszanyerte szeme világát. Közöm. – Ki a gazdag, és ki a szegény? Ez korszakfüggő. A koldus NY-ban öltönyben koldul. Szegény? Mihez képest? A szegénység nemcsak objektív ínséget jelent. Szent Pál írja: Tudok nélkülözni is meg bővölködni is. Másutt azt olvashatjuk: csak az lehet szegény igazán, aki korábban már gazdag volt. Ez a szituáció indul Jézus gazdagemberének esetében. Mi tele vagyunk kacatokkal. Szoktam mondani: a beduin röhögne rajtunk. Az ő holmija elfér a tevéjén. Gazdagok vagyunk? Ragaszkodunk a vackainkhoz? – Csak miheztartás miatt: az üdvösség az embernek lehetetlen, de az Istennek lehetséges.  – A jó papok jutalma. Értjük, akik nem vagyunk a szolgálati papság része. Im petto: A jezsuita P. Pálos ironizálva jegyezte meg. Mit hagytak el az apostolok... alig volt valamijük. – Jézus látja, amit Izajással is láttatni engedett. Övéi nem értik. – Jézus nagy hatalommal gyógyít. Nincs lábadozás. Azonnali gyógyulás van.            

Szólj hozzá!


2017.04.12. 09:57 emmausz

Tegnap és ma

Költészet napja,
uncsikák napja,
náluk
a két kicsi
öregapja
Tegnap örültem, hogy uncsikák örülnek, hogy náluk vagyok (még sokszor örülhetünk egymásnak, az én időmbe belefér).   
Tegnap láttam a tévében tüntetők erőszakosságát. Valahogyan megérzem a szellemi sötétség áramlását, és nem szívesen szembesülök vele. Félelmetes a gyűlölet mindenfajta megnyilvánulása.
Tegnap a költészet napja volt.
Igazán Weörestől kedvencemet a Kuli címűt idézném/em meg ez alkalomból – no meg két utánérzésemet a korábbi szerkesztőségünk két motorjáról mintázva. lásd lejjebb.***
Nb. A WS Kuli c. verse a neten megtalálható angol cseh és szerb fordításban is.
Ma kaptam egy kedves emailt I.-től,
ma elvittem egy szomszédnak a levelét,
ma hajnalban sikerült olyan fotókat készíteni, amilyeneket gondoltam,
Ma az evangéliumban sorra kérdezik a tanítványok Jézust, Csak nem én árullak el? Csak nem én?
Bennem Gergényi hangján szólal meg: Ééééééén?
Ma érkezik vissza a móvári unokáktól T.
***
Weöres Sándor
Kuli 
Kuli bot vág.
Kuli megy
       megy
      csak guri-guri
      Riksa
      Autó
      Sárkányszekér
Kuli húz riksa.
Kuli húz autó.
Kuli húz sárkányszekér.
      csak guri-guri
Kuli gyalog megy.
Kuli szakáll fehér.
Kuli álmos.
Kuli éhes.
Kuli öreg.
Kuli babszem mákszem kisgyerek
ver kis Kuli nagy rossz emberek.
      csak guri-guri
      Riksa
      Autó
      Sárkányszekér
Ki húz riksa?
Ki húz autó?
Ki húz sárkányszekér?
Ha Kuli meghal.
Kuli meghal.
Kuli neeem tud meghal!
Kuli örök.
      csak guri-guri

1. Weöres Miklós
Feri 
Feri hoz  tál

Feri mond ti-tíííííííí
                Csak hozi-viszi
ímél
levél
távbeszélő
Feri vesz ímél
Feri bont levél
Feri hall távbeszélő
                Csak hozi-viszi
Feri ablak nyit
Feri ajtó csuk
Feri álmos
Feri éhes
Feri fáradt
Feri hosszú sovány apostol
Feri nem fölnéz papírból
                Csak hozi-viszi
Ímél
Levél
Távbeszélő
 Ki vesz ímél
 Ki bont levél
 Ki hall távbeszélő
                Ha Feri  Bécsben . . .
Feri Bécsben?
Feri neeem tud Bécsbe!!!!!
Feri örök
                Csak hozi-viszi

2. Gyorgyovich Sándor
Feri
Feri szab vág

Feri szól: nem kész
                Csak güri-güri
Próza
Tévé
Folyóirat
Feri mond próza
Feri szól tévé
Feri gyárt folyóirat
                Csak güri-güri
Feri füzet ír
Feri plakát nyír
Feri éber
Feri éhes
Feri mérges
Feri - magyar tévé-apostol
Harcol Feri - utál lapos toll
                Csak güri-güri
Próza
Tévé
Folyóirat
Ki mond próza
Ki szól tévé
Ki gyárt folyóirat
Ha Feri kimegy
Feri neeem tud Róma
Feri marad
Csak güri-güri
Ízelítő a Lukács 18. f.-ből. 1. rész.
Az igazságtalan bíró
szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Jézus: „...igazságtalan bíró az erőszakos özvegynek igazságot szolgáltatott.” ...az Isten ne szolgáltatna igazságot választottjainak? Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?

A farizeus és a vámos
Jézus: Két ember imádkozott az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus elöl így imádkozott: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan... A vámos hátul mellét verte és könyörgött: Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek! ... ez megigazultan ment haza, az nem. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki megalázza magát, az felmagasztaltatik.”

Jézus és a gyerekek
Jézus:... hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, hogy aki Isten országát nem úgy fogadja, mint a gyermek, az nem jut be oda.” Közöm. Az imádságról sok mindent megtudunk. Szüntelen, mintegy Isten jelenlétében élni (nem belefáradni), alázatosan, mint a vámos, hogy megigazuljunk, mint a gyermekek. Kétezer évvel Krisztus után változatlan a kérdés. Ma talál-e hitet? És amikor újra eljön?

 

Szólj hozzá!


2017.04.11. 06:49 emmausz

Téli berek tavasszal

Tegnap kihajtott a szép idő egy kis gyaloglásra. A könyvmegállóhoz indultam, s nem hiába. Találtam ott egy példányt Fekete István Téli berek c. kötetéből. Magammal hoztam. Sétáltam ameddig sétáltam, fotóztam, ameddig fotóztam, haza térve pedig nem bírtam magammal, ameddig végig nem olvastam a kötetet. Annak is érdekes módját választottam. Csak a párbeszédeket olvastam el. Könnyű kipécézni őket, mert a hosszú kötőjelek (gondolatjelek) utalnak rájuk. Idézem az írót, aki beleszerkeszt egy viccet regényébe.
Tehát vasút, első osztályú fülke. Jön a kalauz.
Az utas kurtán: Szabadjegy.
A kalauz: Kérem.
Utas: Ingerülten dobta a jegyét a kalauz elé.
Kalauz: megnézte, visszatette az ülésre mondván: köszönöm. Szalutált és kiment.
Az utas valamiért mogorván: Marha.
Kalauz: Uram, ne felejtse el, hogy a MÁV nem alkalmaz marhákat, csak szállít.
Még megemlítem, hogy a két fiú a fülképben találkozik rokonuk egykori iskolatársával, aki borral kínálja őket. „Gyermekeim – mondta sejtelmesen -, ez Szent György-hegyi bor! ... olyan finom, akár az anyatej.”
***
Deskénél olvasom:
Kapom az indulattól fröcskölődő politikai vonatkozású maileket.
Aki ebben benne ragad, annak a biztos jele, sajnos magával nincs rendben, magával van baja.
Kata azt mondja, a politikai ügy az más tészta.
Nem más.
D-nek van igaza.

Ízelítő a Lukács 17. f.-ből:
A botrány
Jézus: ...Jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék azt, aki a kicsiket megbotránkoztatja.

A megbocsátás
Ha vét ellened testvéred, fedd meg. De ha megbánja, bocsáss meg neki naponta hétszer is

Az erős hit
Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki gyökerestül és verj gyökeret a tengerben! – megteszi nektek.
A kötelességteljesítés
... amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: Mihaszna szolgák vagyunk, hisz csak kötelességünket teljesítettük.”

A tíz leprás
...tíz leprás... kérte: „Mester! Könyörülj rajtunk!” Rájuk emelte tekintetét, és szólt: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Útközben megtisztultak. Az egyik, egy ... arcra borulva hálát adott neki. Jézus: „Nem tízen voltak, ...és csak az idegen dicsőítette az Istent? 

Az Isten országa
..mikor jön el az Isten országa? Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon; az Isten országa közöttetek van.”

Az Emberfiának eljövetele
...ahogy a cikázó villám, úgy jön el az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és el kell tűrnie, hogy ez a nemzedék megvesse... Noé idejében is ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek egészen addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába. Akkor jött a vízözön, és mind elpusztította őket. Ugyanúgy, ahogy Lót napjaiban is..., aztán tüzes kéneső esett az égből, és mind elpusztította őket.... azon a napon, amelyen az Emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz, és a holmija lent a házban, ne jöjjön le érte. Aki folyvást azon fáradozik, hogy életét megmentse, elveszíti, aki ellenben elveszíti, az megmenti. „Hol, Uram?” – kérdezték. „Ahol a hulla van – felelte – odagyűlnek a saskeselyűk.” Közöm. tanítások: – Jó figyelmeztetés nekem: Viselkednem kell, mert gyerekek vesznek körbe, és jaj nekem, ha megbotránkoztatom őket. Elképzelem, hogy rongálja a kis lelküket. Ahogyan tőlem telik, visszafogom magamat.  – Számolatlanul meg kell bocsátani az ellenünk vétőknek. – Az erős istenhit csodákra képes. – Kötelességeink a jótettek számolatlanul. – Legyünk hálásak, mint a megtisztult szamaritánus. – Isten országa ott van, ahol jézus van, ama közösségben, amelyben őt követik.  – A végítélet egy pillanat alatt következik be teljesen váratlanul. Nem mindegy, kit hogyan talál. Most kell készen lenni, a mindenkori jelenben.

Szólj hozzá!