Mickey webnaplója

Véleményem a valóságról, annak egy-egy kiragadott darabkájáról. Főleg irodalomszeretetem, vallásom, kedvelt zenéim, saját élettapasztalataim lenyomatai ezek a rövid írások, amelyeket naponként megfogalmazok. Tehát egyfajta napló, füves könyv, önéletírás, (családi) eseménytár, benyomásaim laza szövésű összegzése mindarról, ami körülvesz. Reményeim szerint fotóimmal tarkítva.

Friss topikok

Utolsó kommentek

2016.08.29. 10:24 emmausz

Könyvszortírozás

Nem az a baj elsősorban, hogy a könyveink sok helyet foglalnak, hanem az, hogy a természetük szerint sok, egyszeri olvasásra kiszemelt kötet is sorjázik a polcokon. Horribile dictu jó néhány akad közülük, amelyeket nem olvastunk és nem is tervezzük, hogy mostanában elolvasunk.
Akkor meg minek álljanak itt.
Akadnak közöttük jó állapotúak, ajándékozásra is alkalmasak, de a dedikáltak aligha, megint mások elrongyolódtak, s leginkább ki kellene őket kukázni.
Mivel könyv-stelázsikból van bőven, ma csak a szépirodalmat rendezgettem. Alighanem ez a használható módszer. Kiszemelni egy kupacot, azok sorsát elrendezni s tovább lépni.
Lesz még vele gondom bőven.
A fiatalok módszere se rossz. Fölöslegessé vált könyveiket, ha kell a helyi könyvtárnak, odaadják, ha nem, megy a könyvmegállóba. No, oda mi is fogunk vinni. Ám vendégeinknek is megajánljuk a szabad turkálást, s csak azután élünk a cipekedés lehetőségével.     
Ízelítő a Jeremiás 49. f.-ből:
Fenyegető jövendölés Ammon ellen
... jönnek napok – mondja az Úr –, amikor majd csatazajt hallotok az ammoniták Rabbatjában. Maga romhalmazzá válik, leányait meg tűz emészti meg. .... Ordítsatok, Rabbat leányai, öltsetek magatokra szőrruhát, zengjetek gyászéneket... senki sem gyűjti egybe menekültjeidet. De aztán majd jóra fordítom Ammon fiainak sorsát – mondja az Úr.

Fenyegető jövendölés Edom ellen
... pusztulást hozok Ézsaura, ha eljön az ideje, hogy megbüntessem. ... kifosztom Ézsaut, ... Nemzetsége kivész, nem marad fenn tovább... kicsivé teszlek a népek között, megvetetté az emberek körében. Fölfuvalkodottságod csalt meg téged, a te elbizakodott szíved...mit határozott Edom felől az Úr; a tervet, amelyet kigondolt Temán lakói ellen: Még... a nyáj legkisebb juhait is elhurcolják, és ennek láttán legelőik is szörnyülködnek. ... Edom harcosainak szíve azon a napon hasonló lesz a vajúdó asszony szívéhez.

Fenyegető jövendölés Szíria városai ellen
Damaszkusz ellen: ... Bizony, elesnek majd utcáin ifjai, és harcosai– mondja a Seregek Ura. 

Fenyegető jövendölés az arab törzsek ellen
... Nebukadnezár, Babilon királya felvonul Kedár ellen, ... Elhajtják majd tevéiket és ezt kiáltják oda nekik: „Rémület mindenfelől...Hacor sakálok tanyájává lesz, örökös pusztasággá. Senki sem lakik ott többé, és nem telepszik meg rajta újra.

Fenyegető jövendölés Elám ellen
...összetöröm Elám íját, erejének forrását. Rászabadítom Elámra a négy szelet, az ég négy tája felől. És szélnek szórom az elamitákat...Elámban kiirtom a királyt meg a fejedelmeket – mondja az Úr. De a végső napokban jóra fordítom Elám sorsát. Közöm. Péter apostol azt írja, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll. Magyarán a pöffeszkedőknek, a gőgösöknek. Így volt ez akkor is, így van ez ma is. Így lett ez a Szovjetunióval, és így lesz minden rátarti keményfejű népséggel. Ha olyan gőgös valaki, hogy majd ő megmutatja, majd a saját erejéből rendezi ügyeit, megnézheti, hogy mire megy. 

Szólj hozzá!


2016.08.28. 07:06 emmausz

Korunk párbeszéde

Z. kedveli fényképedet.
XY kedveli hivatkozásodat.
W kedveli bejegyzésedet.
ABC megosztotta bejegyzésedet.
Mi jár a fejedben?
Kit ismerhetek?
Segíts egy megosztással.
Hozzászólok.
Nomj egy lájkot.
Hááát. Izéééé.
Ízelítő a Jeremiás 48. f.-ből:
Fenyegető jövendölés Moáb ellen
... Kiabálás hallatszik Abarim felől: „Pusztulás, végromlás!”„Moábot összezúzták!” Egészen Coárig hangzik e kiáltozás. ... fussatok, mint a pusztai vadszamár!” ...Legyen átkozott, aki az Úr művén hanyagul munkálkodik, ... Ifjúkora óta nyugodtan élt Moáb, zavartalanul pihent ... Moáb úgy megszégyenül Kamos miatt, mint egykor Izrael háza megszégyenült Bétel miatt, amelybe bizalmát vetette. ... Már felvonult Moáb elpusztítója; ifjúságának színe-javát lemészárolják. Már közel van Moáb veszte, szinte rohanva közelít pusztulása. ...hirdessétek az Arnon mentén: Elpusztult Moáb! ... fölkelt az Úr ellen; ezért a saját okádékában fetreng majd Moáb; gúny tárgyává lesz ...Nemde te is csúfot űztél Izraelből? ... most aratásodra, szüretedre rátört a pusztító. Eltűnt a vígság és az öröm Moáb földjéről. ... sírás hallatszik Moábban minden háztetőn, s minden utcán, mert úgy összetöröm Moábot, mint egy hasznavehetetlen korsót, mondja az Úr. ...mert az Úr ellen ágaskodott.... Aki a rettegés elől menekül, verembe esik; aki kimászik a veremből, az tőrbe esik... fiaid fogságba estek, a lányaid meg rabságba. De a végső napokban jóra fordítom Moáb sorsát – mondja az Úr. Közöm. Jeremiás nem vacakol. Elmondja, mi vár Moábra. Olyan ez, mint manapság. Az orvos bátran elmondja betegének, hogy menthetetlen. Együtt érzek Moáb nyomorultjaival, mert ember módon gondolkodom. Mint ahogyan együtt érzek az olasz földrengés áldozataival, az életben maradt és földönfutókká lett többiekkel is.    

Szólj hozzá!


2016.08.27. 11:22 emmausz

Pont a mondat végén

Ötödik alkalom, hogy pontot tegyek negyedéves gyógyszerellátásom végére. Felkerestem a patikát, ahová megérkezett a még hiányzó gyógyszerem. Próbáltam árnyékban elpatázni a gyógyszertárba, mert hétfő óta, amikor is hatalmas esőben lavíroztunk haza a Balatonról, szép az idő, sőt kánikula elé nézünk. Die Sonne scheint warm, ahogy a kezdő német leckékből emlékszem, doch es ist schon sehr heiss. Próbálok keveset sétálni, kímélve magamat a szélsőséges megterhelésektől. Elég hét végén felcipelni a fél üzletközpontot. Tegnap Gryllus Dániel szórakoztatta gyermeknótáival a nagyérdemű kicsiket, meg a kisérdemű nagyokat. Leginkább az volt rokonszenves számomra, ahogyan szóba elegyedett minden kisemberrel, aki odatotyogott hozzá kívánságaival, vagy egyéb mondandóival. Készítettem jó néhány videót is a műsorról, de a hangosítás olyan vad volt, hogy torz lett valamennyi.   
Akkor most ennyi. + néhány visszamerengő fotó a nyárra (facebookon.)
Következő feladat: fenékbe rúgott autóm rendbetételére karosszérialakatost és fényezőt találni.
Jeremiás 47. fejezet
Fenyegető jövendölés a filiszteusok ellen
Ezt a filiszteusok ellen szóló szózatot intézte az Úr Jeremiás prófétához, mielőtt a fáraó megverte Gázát. Ezt mondja az Úr: Nézzétek, árad a víz észak felől, és folyammá dagad. Elborítja az országot és azt, ami benne van; mind, a városait és azok lakóit. Mindenki kiabál, s jajgatásban tör ki az ország minden lakója; a lovak patáinak dübörgő hangja miatt; a harci szekerek robaja és kerekeinek csattogása miatt. Az apák megfeledkeznek gyermekeikről; kezük erőtlenül lehanyatlik, mert eljött a nap, amelyen mind elpusztulnak a filiszteusok, és Tírusz meg Szidón városát megfosztják utolsó támaszától is. Igen, az Úr elpusztítja a filiszteusokat, Kaftor szigetének maradékát. Kopaszra nyírják Gázát; elnémul Askalon. Asdod, az enakiták maradéka, meddig akarod még megvagdosni magad? Ó, te kardja az Úrnak! Még meddig nem akarsz megnyugodni? Térj vissza hüvelyedbe, pihenj meg, s maradj csendben! De hogyan nyugodhatna meg, amikor az Úr adott parancsot neki? Askalon és a tengerpart ellen az Úr rendelte ezt. Közöm. Az Úr kardja természetesen Nebukadnezár. A próféciában kicsit benne van az is, hogy N. uraskodása nem lehet hosszú életű. Mindenesetre Jeremiás jövőlátása jobb, mint ma a meteorológusoké. Nem akarom profán irányba terelni a szöveget, de az jut eszembe, hogy egy internetes időjóslás szerint a Balatonnak ama térdségére két óra eltelte után bekövetkező rossz időt jósoltak, miközben látszott a fenyegető zivatarcella, és negyedórán belül zuhogott. Az összehasonlítás arra jó, hogy lássuk: mekkora kincs volt vagy lehetett volna a próféta világos látása a filiszteusok (arab néptörzs) részére.    
 

Szólj hozzá!


2016.08.26. 11:54 emmausz

Fontos és fontatlan történések

Először sorban álltam a házi orvost helyettesítő másiknál jogosítványügyben. 
Majd visszatértem hozzá, hogy a sokféle gyógyszerem negyedéves adagját írja receptre. Ez meg is történt.
Ma harmadszor is visszamentem hozzá, mert az asszisztens egy pirulát kihagyott a sorozatból.

Az így teljessé lett listával a kezemben felkerestem a patikát. Elég gyorsan végeztem. Ám egyik tablettából sose tartanak készleten.
Így újra mehetek hozzájuk a központtól megrendelt dologért, ha majd megérkezik.

Egyik ügy kergeti a másikat, és az elintézendőknek soha nincs vége. Határidők, csuklóztatások, várakozás.
No, de sebaj.
Süt a nap, lehet ejtőzni a verőfényben az erkélyen.          

Az Évától kapott gitárhangolást segítő műszer hibátlanul működik. Az Évának rendelt okarina megvétetett.
A nyári képek egyre sorjáznak a számítógép képernyőjén, a facebookon és az albumjaimban.
Az olasz földrengés áldozatainak a száma jelenleg 247 fő. Ha egy volna, az is sok volna. Th. Wilder új regényt írhatna arról, hogy immár az umbriaiaknak miért kellett éppen most egyszerre meghalniuk.  Adja az Isten, hogy aki azonnal nem halt meg, és még él, mind megtalálják időben és kimenekítsék őket szorongatott helyzetükből. Minden egyes reggel a Madonna della strada közbenjárását kérem, hogy ne okozzunk másoknak és mások se nekünk balesetet, merthogy az olyan ostoba dolog.  Ám ugyanilyen szamár halál a tengerbe fulladni vagy épületek romjaitól takarva kiszenvedni.
Isten óvjon tőle mindenkit.

Ízelítő a Jeremiás 46. f.-ből:
1. RÉSZLETES JÖVENDÖLÉSEK
Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiás prófétához a népek ellen.

Fenyegető jövendölés Egyiptom ellen. A karkemisi vereség
... mit látok? Megriadva meghátrálnak... A fürge lábú sem menekül meg, a legbátrabb sem tudja megmenteni életét, mert ott északon, az Eufrátesz folyó mellett vereséget szenvednek, elesnek... jajszavad betölti a földet, mert harcosaid egymásnak esnek, és együtt vesznek el mind.

Egyiptom meghódítása
... Légy készen!” Mert a kard már körülötted öldököl. ...Szedd össze holmidat a fogságra, Egyiptom leánya, aki még nyugton vagy otthonodban. Nofot ugyanis pusztává teszik, elhagyatottá és lakatlanná, ... Még zsoldosai is ...megfutamodnak, hogy meg sem tudnak állni, mert elérkezett számukra a pusztulás napja, bűnhődésük ideje. ... Egyiptom leányát gyalázat éri, észak népének kezébe kerül... És azok kezére adom őket, akik életére törnek, vagyis Nebukadnezárnak...De te ne félj, ..mert kiszabadítalak a távoli országokból és utódaidat a fogság földjéről... Ne félj hát ..., mert veled vagyok. Azoknak a népeknek mind véget vetek, amelyek közé szétszórtalak; de neked nem vetek véget, csak megfenyítelek igazság szerint, mert nem hagyhatlak teljesen büntetlenül. Közöm. A jóslat ellen nincs apelláta. Egyiptom elvész, vele együtt szövetségeseik is a káldeusok rabjaivá lesznek. A sors ellen lehet kapálózni, de fölösleges és hiábavaló.  

Szólj hozzá!


2016.08.25. 10:09 emmausz

Bővelkedünk

Bővelkedünk pl. dizájnos csomagolóanyagokban. A húszdekás kiszerelésű Nescafé csavaros üvege átgondolt, szép formájú palack. Csaknem kiáltja: vegyél le engem a sztenderről. Lapított formája kézre álló, alja karmos, hogy ne csússzon az asztalon, kupakja egy csavarással levehető, használat után visszatekerhető. És mindez a gondosság csupán addig szolgál, ameddig az üveg tartalma el nem fogy. Aztán szemétbe vele, jobb esetben szelektív gyűjtőbe. Ugyanígy a PET-palackokról is elmondható, hogy csaknem tökéletesen átlátszók, nincs súlyuk, de van terhelhetőségük. Ám minek, tartalmukat felhasználva szemétre kerülnek. Mit adnának érte azok, aki az oázisból a sivatagba veszik útjukat. Jól láttuk ezt az Az istenek a fejükre estek c. filmvígjátékban. A Cessnáról kidobott Coca-Colás palackon a sivatag lakói összevesznek. Használják tárolásra, tésztagyúrásra, no meg egymás fejbe verésére. Kincs, ami náluk nincs, de amit mi nem tartunk kincsnek, ellenkezőleg, szemétnek. Óvatosabban kellene élnünk, hogy egy földnyit használjon mindenki az egy földből.
***
A tegnap hazahozott Magyar Nyelvőr egyik cikke (Kutya van a kertben) összegyűjti azokat a népi növényneveket, amelyekben az eb vagy kutya szó szerepel. Legalább száz ilyet sorol.  Ezekből idézek néhányat, hiszen a cím szerint „bővelkedünk”: cserjéskutyatej, ebagyar, ebbúza, ebcseresznye, ebcsipke, ebfa, ebfarkfű, ebfáj, ebfejűfű, ebfingottafa, ebfogfű, ebfojtófű, ebfojtó müge, ebfű, ebgyógyító pázsit, ebgyömbér, ebibolya, ebír, ebkapor. Itt abbahagyom. Eszembe jutott, hogy ez utóbbi szerepel Arany János örökbecsű komikus versében (A bajusz) Kopasz-szájú Szűcs György bátya (ez volt az ő titulája) kenőcsei között, amelyektől remélte legénytollának pelyhedzését: / Kente, fente ő  azt írral, / Kígyóhájjal, medvezsírral, / Ebkaporral, kutyatéjjel / ... hiába. /      
Jeremiás 45. fejezet
Jövendölés Bárukról
Ezt a szózatot intézte Jeremiás próféta Bárukhoz, Nerija fiához, amikor ezeket a szavakat Jeremiás diktálása nyomán leírta egy könyvbe, Jojakimnak, Jozija fiának, Júda királyának 4. esztendejében. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene felőled, Báruk: Így szóltál: „Jaj nekem! Az Úr fájdalmat fájdalomra halmoz. Elfáradtam a sóhajtozásban, nem találok nyugalmat.” Ezért ezt mondja az Úr: Most éppen azon vagyok, hogy leromboljam, amit építettem, hogy kitépjem, amit ültettem. Le akarok sújtani az egész földre.

– FOLYTATÁS
És te most különleges bánásmódot kívánsz magadnak? Ne kívánd ezt! Mert veszedelmet hozok minden emberre – mondja az Úr. De te azért zsákmányul kapod életedet, bárhová mégy. Közöm. Ha jól értem ezt a rövid fejezetet, Báruknak megígéri az Úr, hogy életben marad a közelgő kataklizma ellenére. Ha az ember beleképzeli magát az adott szituációba, elég hátborzongató lehet hallani, hogy hatalmas veszedelem közeledik ellenállhatatlanul, amely tömegeket sodor el az élők sorából. Feltételezhetően Báruk ismerőseit, netán barátait is viszi az ár. Vigasz neki a túlélés ígérete, de a többiek nélkül. Ábrahám küzdött a társakért. Így alkudozik az Úrral: - Ha tíz igaz van a városban, megmented-e a tíz igaz kedvéért? Van tehát szomorúság a relatíve jó hírben is.    

Szólj hozzá!


2016.08.24. 11:44 emmausz

Tépjen sorszámot!

Ma az egyre gyakrabban sorra kerülő jogosítványhosszabbítás második felvonásához értem. Az első az orvosi rendelőben tegnap megtörtént (2500 ft). A második a „kormányablak” nevű új intézményben.
- Tépjen sorszámot! – szólt a biztonsági őr. Téptem. Ettől kezdve úgy éreztem magamat, mint vérvételkor a labor folyosóján várva. Elvileg olvashattam volna a könyvmegállóból hozott Ének-zene tankönyv kottáit, vagy a Nyelvőr egyik régebbi számát, esetleg egy antológiát.
De mégse.
Hogy lehet figyelni valamire, ha félpercenként egy-két számcserét mutat a hangeffektussal kísért kijelző. Mivel kb. negyvenen jöttünk össze, mindenki szeme a kijelzőre meredt, hogy majd a saját számával vesse össze. Mivel elvileg 27 munkahely van, emberes idő alatt sorra kerültem, hamar végeztem.
- Itt írja alá, de ne menjen ki a keretből.
Nem mentem ki. A szokásosnál is rondább lett. Sebaj.
- Az eljárás díja itt 1500 ft. Tud fizetni kártyával?
- Tudok.
- Megfelel a készült fénykép?
- Megfelel.
- Kér nagyalakú számlát a befizetésről?
- Nem kérek.
- Szeretne vezetni az új elkészültéig?
- Igen.
- OK, de akkor nem kaphatja meg postán az újat, mert a régit be kell hoznia.
- Be fogom hozni.
A harmadik felvonás rövidnek ígérkezik. Beviszem a régi jogsit, kapom az újat, és 3 évre letudva egy teljesen fölösleges pótcselekvés-sor. Tudtommal nincs jogsi-újítás Nyugaton. Ha van jogosítványod, akkor vezethetsz, amíg el nem veszi tőled a hatóság, vagy vissza nem adod. Továbbá tudtommal jogosítvány se kell pl. az elektromos biciklihez, noha rosszullét esetén a betegen furikázó cangás is okozhat balesetet.
Hajjaj. Mi az hogy?   
Ízelítő a Jeremiás 44. fejezetből:
Jeremiás működésének utolsó részletei
... Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Láttátok azt a veszedelmet, amelyet Jeruzsálemre és Júda városaira hoztam: ma mind romokban hevernek és lakatlanok. ... újra meg újra küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat; azért küldtem őket, hogy hirdessék: „Ne kövessetek el ilyen utálatos és az én szememben annyira gyűlöletes dolgot.” De nem fogadtak szót és nem figyeltek rám: nem szakítottak gonosz tetteikkel, és nem hagyták abba az idegen isteneknek való tömjénezést... Miért vonjátok magatokra ugyanezt a veszedelmet? Azt akarjátok, hogy kivesszen Júdából férfi és nő, gyermek és csecsemő; hogy ne maradjon senki életben közületek? ... Elveszítem Júda maradékát, amely azzal a szándékkal jött Egyiptom földjére, hogy itt lakjék. Mindnyájan elvesznek Egyiptom földjén; elhullanak a kard élén és elvesznek az éhségtől, a legkisebbtől a legnagyobbig kard és éhínség által halnak majd meg. ... senki sem tér vissza közülük, kivéve néhány szökevényt. Erre azok a férfiak, akik tudták, hogy a feleségük tömjént szokott áldozni az idegen isteneknek, és az ott álló asszonyok... így szóltak Jeremiáshoz: „Egyáltalán nincs szándékunkban, hogy engedelmeskedjünk annak a szózatnak, amelyet az Úr nevében intéztél hozzánk, sőt, továbbra is úgy akarunk tenni, amint megfogadtuk: tehát tömjénáldozatot mutatunk be az ég királynőjének, és kiöntjük tiszteletére az italáldozatot, úgy, ahogy szoktuk, ... Jeremiás ekkor így szólt ...: „Hát nem ...ezért lett országotok pusztasággá, borzalommá, átokká és lakatlanná, ahogy ez ma van. ...hát csak teljesítse kezetek, amit szátok megígért. ...de saját nagy nevemre esküszöm – mondja az Úr –, hogy Júda népéből senki sem említi többé az én nevemet egész Egyiptomban.... Csak néhányan térnek majd vissza Egyiptom földjéről Júda földjére...Hofra fáraót, Egyiptom királyát úgy kiszolgáltatom ellenségeinek kezébe és azoknak, akik az életére törnek, mint ahogy kiszolgáltattam Cidkiját, Júda királyát, Nebukadnezárnak, Babilon királyának kezébe, aki ellensége volt és az életére tört.” Közöm: Utolsó figyelmeztetés. Inkább annak az ismertetése, hogy ok és okozat az elkövetkezendőkben hogy függnek össze. Világos beszéd, pró és kontra. Tudva és akarva dacolnak. Ez súlyosbítja sorsukat. Ma nem ez van? Mindenki tud mindenről és még azon túl is. És mégis...    

Szólj hozzá!


2016.08.23. 13:24 emmausz

Amikor hurrá, nyaralunk

Nyaraláskor valamiféle szent viszketegség lesz úrrá rajtunk, hogy ne kövessük hétköznapi étkezési-iszogatási gyakorlatunkat.
Sok az unoka, tudom.
Erős a kísértés, tudom.
Az elfogyasztott szénhidrátok megbosszulják engedékenységünket, és felszedünk néhány kilót.
Merthogy felszedünk néhány kilót.
Minek?
Mert nyaralunk.
Ami megfogalmazódott bennem az előzőeken túl, az az, hogy ha a hétköznapok logikájával készült ételeket klasszikusoknak nevezzük, már-már főzési művészetnek, akkor a nyaralás közben elkövetett szüntelen nassolnivalókat a konyhaművészet giccsének kell titulálnom. Ezek a giccsek erőszakosak, érzékletes és harsány rajzú megformálásukkal, talán némi rászoktató anyaggal együtt úgy ordítanak – EGYÉL MEG! – hogy mindnyájunkat levesznek a lábunkról. Ropik, műzlik, gabonapelyhek, ilyen-olyan kenyerek, és megannyi rágcsa, burgonyaszirmok, mézes és csokoládés golyók, dobozba zárt citromos bodzaitalok, Nesquik és társai, Maci-kávé, nescafék, nem sorolom tovább. Mind azt harsogják: Kell ez a kábítás, hogy jöjjön ránk a boldogság.
Zavar, hogy a gyerekek annyira vonzódnak ezekhez az álságos élelmiszerekhez, és legalább annyira zavar, hogy rájövök: engem is vonzanak – meglett korom ellenére.
Aztán alig várom, hogy elpusztuljanak ezek az ínycsiklandozó pótszerek, és visszatérjenek a józan étkezés és italozás szokott kellékei.
Jeremiás 43. f. Amikor Jeremiás befejezte ezt a beszédet, és elmondta az egész nép előtt az Úr, az ő Istene szavait, amelynek elmondását az Úr rábízta, azaz a föntebb idézett szavakat, akkor Hosája fia, Azarja és Kárea fia, Jochanan meg a többi kevély és lázongó férfi így szólt Jeremiáshoz: „Hazugságot beszélt! Nem bízott meg az Úr, a mi Istenünk azzal, hogy így beszélj: Ne menjetek Egyiptomba, és ne telepedjetek ott le. Csak Báruk, Nerija fia bujtogat ellenünk, hogy kiszolgáltasson minket a káldeusok hatalmának, akik vagy megölnek, vagy Babilonba hurcolnak bennünket.” De Kárea fia, Jochanan, a tisztek és a nép nem hallgattak az Úr szavára, hogy maradjanak Júda földjén, hanem Kárea fia, Jochanan és a harcosok vezérei elvitték magukkal Júda egész maradékát; azokat, akik visszatértek azok közül a népek közül, amelyek közé azelőtt szétszéledtek, hogy újra Júda földjén élhessenek: tehát a férfiakat, asszonyokat, gyermekeket, a királyi családból való nőket meg mindazokat, akiket annak idején Nebuzaradan, a testőrök parancsnoka Safán fiának, Achikámnak fiára, Gedaljára bízott; aztán magukkal vitték Jeremiás prófétát és Bárukot, Nerija fiát is. Így az Úr parancsa ellenére mégis elmentek Egyiptomba, és eljutottak Tachpancheszig.
Jeremiás megjövendöli Nebukadnezár egyiptomi hódítását
Tachpancheszben az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz: Végy néhány nagy követ, és rakd le őket az agyagos talajba Júda férfiainak jelenlétében azon a téren, amely a fáraó palotájának bejárata előtt van Tachpancheszben. Aztán így beszélj hozzájuk: Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Íme, elhozom szolgámat, Nebukadnezárt, Babilon királyát, s ezekre az ide rakott kövekre helyezi trónját és fölöttük feszíti ki pompás sátrát. Azért jön, hogy megverje Egyiptomot, mégpedig: Aki döghalálra van rendelve, azt döghalállal, aki fogságra van rendelve, azt fogsággal, és aki kardra van rendelve, azt karddal. Lángba borítja majd Egyiptom isteneinek templomait, elégeti vagy elhurcolja ezeket az isteneket. És ahogy a pásztor kitetvezi subáját, úgy tetvezi ki Egyiptomot. Aztán bántatlanul elvonul onnan. De összetöri még On városában a Nap templomának oszlopait és felgyújtja Egyiptom isteneinek szentélyeit. Közöm. Nem tudom, hogy a régészek mennyi hasznát látják Jeremiás próféciájának, de gyanítom, szögre bekövetkezett mindaz, amit az Úr ajkára adott szólni. A káldeusok megverték Egyiptomot, megöltek, kardélre hánytak, leromboltak, fogságra vetettek, megkínoztak, falhoz csaptak asszír módra csecsemőket, kitetvezték Egyiptomot.

4 komment


2016.08.22. 17:23 emmausz

Veni, vidi, vici

Jöttem, láttam győztem. Persze nem egyedül.
Először mentem (mentünk)... (A vonatkozó ima: In nomine Domini...)
Nyaralni.
A hatvanas években kizárólag vonattal vagy busszal.
A nyolcvanas években Wartburggal, Skodával.
Utóbb nyugati kocsikkal.
Ahogy elnéztem az udvaron,
ketten VW-Passattal,
heten Renault Espace-szal,
négyen Mazda-Démióval,
öten Opellel,
mi ketten Mitsubishi Colttal.
Még szerencse, hogy hatalmas a kert.
Az idő hol bőségesen hőséges, hol hűségesen hűs volt, hol fürödtünk, hol áztunk, hol fáztunk.
L. (4,5) egyik nap apjához bújt egy kis melegségért, de még így is ütemesen vacogott a foga a Balcsiban fürdés közben. Megjegyezte: Apa – dö-dö-dö-dö-dö-dö – én egy varrógép vagyok.
...    
Majd jöttünk... 90 és 140 km/h között lavírozva, ahogy a széllökések és a meg-megerősödő eső lehetővé tették. Olykor az az érzésem támadt, hogy felhőben utazunk. Még szerencse, hogy a sávválasztó csíkok jól látszottak, s tereltek bennünket. A ködöt a sztrádán az autók gerjesztették, legalábbis jórészüket. A kerekek által felcsapott vízpára nehezítette a látást.
...és épségben megérkeztünk mindnyájan. (A vonatkozó ima: Deo gratias)
A franciák 15 óra alatt tették meg az utat: (Dugók, eső.) A magyarok lényegesen hamarabb. Mind visszajeleztek: Home, sweet home!
A jó hetes hallgatásomnak a nyaralás volt az oka.
A máshollét. A Balatonnállét.

2 komment


2016.08.14. 14:12 emmausz

Féltenek

Eljön az az idő, amikor az emberre utódai féltő óvatossággal tekintenek. Történt a minap, hogy sétára indultunk az Újpesti (fél)szigetre. Ismerem a déli irányba induló ösvényt, többször sétáltam meg bicikliztem ott. Most is elindultam, hogy megkeressek egy mókás cégreklámost, és ha megtalálom, ott készítsünk fotókat egymásról. Megyek-megyek, aztán meggondoltam magamat. Túl messze esik ahhoz, hogy a kicsi unokákkal elgyalogoljunk odáig. Ám mivel kiestem a többiek látóköréből, utánam uszult Francois, nehogy történjen velem valami kellemetlenség. Tehát aggódnak miattam. Mivel ő a felső úton haladt, én meg az alsón tekeregtem vissza, elkerültük egymást. Visszaérve a többiekhez értesültem arról, hogy Fr. elindult keresésemre.  De vissza ne induljak, mert egymást fogjuk kergetni. Ám makacs vagyok. Visszagyalogoltam az ösvényen, és sikerült is találkozni vőmmel. Kb. együtt tértünk meg a csoportunkhoz. Mondom Évának: Értem, értem, hogy vigyáztok rám. Azt is megértettem, hogy mindenki nyugodtabb, ha én a csoporttal maradok minden körülmények között. Valahogy nyugodtabbak vagytok akkor.                
Ízelítő a Jeremiás 42. f.-ből:
Akkor a tisztek mind odajárultak ...Jeremiás prófétához: imádkozz az Úrhoz, a te Istenedhez ezért az egész maradékért. Hiszen oly kevesen maradtunk, akik egykor sokan voltunk, amint saját szemeddel láthatod. Mutassa meg nekünk az Úr, a te Istened azt az utat, amelyen járnunk kell, és azt, hogy mit kell tennünk.”  Jeremiás próféta: „Megértettem. Imádkozni fogok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, úgy, amint kértétek. Tudtotokra adok minden szót, amit az Úr válaszol; ...Ők: hallgatni fogunk az Úrnak, a mi Istenünknek a szavára,... biztosan jó dolgunk lesz.” Tíz nap elteltével az Úr szózatot intézett Jeremiáshoz. ...: „Ezt mondja az Úr, Izrael Istene, ... Ha nyugton maradtok ebben az országban, fölépítlek és nem vetlek el benneteket; elültetlek, és nem gyomlállak ki titeket. ...Ne menjetek Egyiptomba! ...értsétek meg jól: kard, éhínség és döghalál pusztít el titeket azon a helyen, ahová menni akartok, hogy ott lakjatok.” Közöm. Ha az ember hallgat arra, aki hitelesen szól, akkor célba jut, ha ellenáll az igaznak, akkor pórul jár. Ez ilyen egyszerű.  

Szólj hozzá!


2016.08.13. 16:25 emmausz

Miért élünk, miért van egyáltalán valami?

Kinyitja a szemét, bekapcsolja a kütyü egyikét, belemerül a mozgó ábrákba, és két oldalról nyomogat egy-egy gombot. Nincs mese, ez a kütyü az a fix pont a világból, ami leköti, ami tán nem is olyan unalmas, mindenesetre felmenti attól, hogy a civilizáció üressége árassza el tudatát. A személy kiléte mindegy. Általánosítható helyzetkép ez csalódott generációkról, akik nehezen viselik el a személytelenséget, az információs dzsungelt, amely inkább összezavar, mint eligazít, inkább elbizonytalanít, minthogy értékes kapaszkodókkal látna el. Korunkban mintha a Prédikátor könyvében foglaltak alakítanák a közvéleményt. Minden hiábavalóság, minden csupán káprázat és szélkergetés. A nálunk játszó gyerekek figyelmét megpróbáltam egy egészséges párnacsata felé irányítani. Egyelőre csak átmeneti sikert könyvelhetek el. Azért még próbálkozom.
Van egy enyhén depis kislány. Nevezzük őt L.-nek.  L. faggatásra elmondja, hogy könnyű neked és nektek, mert ott van nektek Krisztus. Ha tudná szegény L, hogy Krisztus nem személyválogató, és mint ilyen, Krisztus ez idő szerint mintegy 7,5 milliárd embernek van ott, ha van rá befogadó készség. (Vö. Az ajtód előtt állok, és kopogok...)
Per analogiam: Könnyű nektek, babonásoknak, mert ott van a szerencsét hozó lópatkó az ajtófélfátokon. Tromf: Könnyű mindenkinek, mert hihetőleg a lópatkó mindenkinek szerencsét hoz, nemcsak a babonásoknak. A rövid anekdotikus közbevetést az egyik fizikusnak tulajdonítják, Niels Bohrnak. Feltehetően nem az övé a poén, ha felhasználta is.
***
Ma a misén az jutott eszembe, hogy ha az Isten tervei szerint egy férfi és egy nő házassága arról szól, hogy ketten lesznek egy testté. Akkor ez egy testület. A legkisebb testület a világon, amelynek csak két tagja van, a házasfelek. Ehhez a testülethez megfelelő lelkület is szükséges, hogy visszakacsinthassanak arra, aki megálmodta testületüket.
***
A confiteort már magyarul mondjuk. Benne: ...én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem... Bennem ez átalakult. Én vétkem, én vétkem én igen nagy étkem.
Ízelítő Jeremiás 41. f.-ből:
Jismael, tíz emberével rátámadt Gedaljára, s megölték azt a férfit, akit Babilon királya kormányzóul rendelt az ország fölé. Ugyanígy megölte Jismael azokat a júdaiakat is mind, akik Gedaljával voltak a lakomán, a jelenlevő káldeus harcosokkal egyetemben. ...útra keltek, majd pihenőt tartottak Gerut Kimhámnál, Betlehem közelében. Az volt a tervük, hogy Egyiptomba mennek, a káldeusok miatt. Féltek ugyanis tőlük, mert Netanja fia, Jismael megölte Gedalját, Achikám fiát, akit Babilon királya az ország kormányzójává rendelt. Közöm. Az égi-földi történések folytatódnak. Hol békésen, hol véresen. Mindenesetre, aki a csillagrendszerek milliárdjainak Teremtője, és a végtelen parányoké is, annak gondviselő szeme rajta nyugszik az embereken is, és semmi sem történik az ő tudomása nélkül. Lehet tudni Páltól, hogy a világon minden Krisztusért van, és benne áll fenn. Ugyanígy azt is, hogy ha áttételesen is, de az egész Biblia róla szól. Ésszel felfoghatatlan a természet nagysága és gazdagsága, és követhetetlen Krisztus hatalma. Így válik elképesztő valósággá, hogy mi olyan fontosak vagyunk neki. Márpedig ez így van. Egyedinek, szépnek, fontosnak teremtett bennünket, akikben gyönyörködni kíván. Ezt csak úgy teheti, ha meghagyja szabadságunkat, s vár a szeretetünkre.        

Szólj hozzá!