Mickey webnaplója

Véleményem a valóságról, annak egy-egy kiragadott darabkájáról. Főleg irodalomszeretetem, vallásom, kedvelt zenéim, saját élettapasztalataim lenyomatai ezek a rövid írások, amelyeket naponként megfogalmazok. Tehát egyfajta napló, füves könyv, önéletírás, (családi) eseménytár, benyomásaim laza szövésű összegzése mindarról, ami körülvesz. Reményeim szerint fotóimmal tarkítva.

Friss topikok

 • emmausz: Remélem, hogy visszhangzik a szó akkor és azokban, akiknek éppen szükségük van rá. Szeretném foly... (2016.10.28. 10:45) Túl az ezredik oldalon
 • flora/ro: @gond/ol/a: Igen, szilveszteri! Mi a TV-ben néztük! (2016.10.26. 11:36) Kapaszkodók az élethez/ben
 • gond/ol/a: én tegnap álmomban Bach kettősversenyét játszottam valakivel egy szinpadon (csak sajnos az első té... (2016.10.26. 11:28) ...bár több esze volna már!
 • emmausz: :) (2016.10.15. 23:26) Néhány megjegyzésem néhány dologról
 • emmausz: De, az akasztják a hóhért tipikus esete. Mellényúltam a billentyűnek. De most javítom. Köszönöm. ... (2016.10.14. 07:00) Anti-karrier

Utolsó kommentek

 • emmausz: Remélem, hogy visszhangzik a szó akkor és azokban, akiknek éppen szükségük van rá. Szeretném folytatni. (2016.10.28. 10:45) Túl az ezredik oldalon
 • Ágota M.: Kedves Miklós! Nemcsak teljesítmény, hanem szolgálat, az olvasóid szolgálata. És bármit is emelsz ki a Bibliából, az Odafentről jövő üzenet, amit közvetítesz. Köszönjük. (2016.10.28. 10:12) Túl az ezredik oldalon
 • flora/ro: @gond/ol/a: Igen, szilveszteri! Mi a TV-ben néztük! (2016.10.26. 11:36) Kapaszkodók az élethez/ben
 • gond/ol/a: @flora/ro: ez szilveszteri hagyomány (volt)! (2016.10.26. 11:32) Kapaszkodók az élethez/ben
 • gond/ol/a: Apukám és az öccse fiatalkorukban minden szilveszterkor elmentek az Operába a Denevért meghallgatni. Ennek emlékére egyszer mi is elmentünk a nagybátyámmal...évtizedek múltán... (de az Erkelbe... ) ... (2016.10.26. 11:32) Kapaszkodók az élethez/ben
 • Utolsó 20

2016.10.28. 12:19 emmausz

Nyugdíjasok és ünnepnapok

Aki nyugdíjas, annak mást jelentenek a hét napjai, mást a munkanapok és hétköznapok, kiesik a szűkre mért szabadsággal való gazdálkodás gondjából. Akármelyik nap szabadság – elvben.
Határt szab neki kinek-kinek az egészségi állapota.
Számolhat gyengeségekkel, felerősödik a frontok iránti érzékenysége. Szédeleghet, ha jön a meleg front, fájhat a feje hideg frontkor, és kapkodhatja a fejét, ha nincs éppen front s ő mégis vacakul érzi magát.  Legszívesebben nem enne, nem inna. De ha igen, azt reméli, hogy a magához vett élelmiszerek segítik közérzete javulását.
Most pl. alighanem összevont ünnepek sorjáznak a közeljövőben.
De hogy valójában melyik nap melyikkel cserél, mikor van beiktatott szombati munkanap, a nyugdíjas csak akkor tapasztalja, ha figyelmesen hallgatja a híreket.
Egy esetben nem közömbös számára sem ez a csúsztatás: ha szombati álmunkanapon parkolni akar fizetős helyen.
Könnyen megbüntethetik.
***
A francia filmek egyikének egyik epizódjelenetében hajnalodik. A zsalugáteren betűz a nap. A mamóka dunyhái közül felkiált: „De szép időnk van!”
Öreg férje egy rántással ráengedi hitvestársára a reggeli fényáradatot ezzel a szöveggel: „Akkor használja ki, mama!”
Most süt a nap, és fényárban úszik a hosszúra sikerült indiánnyár.
Mától kihasználjuk. 
Ízelítő a Dániel 5. f.-ből:
5. BALTAZÁR KIRÁLY LAKOMÁJA
Baltazár lakomát rendez
Baltazár király nagy lakomát rendezett ... előhozták az arany­ és ezüstedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hurcoltak el. Belőlük ittak a király és főemberei... és dicsérték arany­, ezüst­, réz­, vas­, fa­ és kőisteneiket. Ugyanabban az órában emberi kéz ujjai jelentek meg, és írni kezdtek a lámpással szemben a királyi palota falának mészfelületére... Így szólt a király ...: „Aki elolvassa ezt az írást, és tudtomra adja értelmét, bárki lesz is az, bíbort ölt, aranyláncot kap a nyakába, és harmadikként uralkodik országomban.” ... szóltak: „Király. Van országodban egy férfiú, akiben a szent Isten lelke lakik. ...Hívasd hát ide Dánielt, ő majd megadja a magyarázatot!”

Dániel elolvassa a csodás írást
A király így szólt hozzá: „... Ha csakugyan el tudod olvasni ezt az írást, s meg tudod nekem fejteni az értelmét, akkor bíborba öltöztetlek, aranyláncot kapsz a nyakadba, és harmadikként uralkodhatsz országomban.” Dániel erre azt felelte a királynak: „Adományaidat tartsd meg magadnak, és ajándékaidat add másnak! De az írást elolvasom Baltazár... felfuvalkodtál az ég Ura ellen, az ő házának edényeiből ittátok a bort, ... Dicsérted az ezüst­, arany­, réz­, vas­, fa­ és kőisteneket... akinek kezében a sorsod, őt nem dicsőítetted... Az írás: Mené, mené, tekél és parszin; jelentésük: Mené: Isten számba vette a királyságodat, és véget vetett neki. Tekél: megmért a mérlegen és könnyűnek talált. Parszin: feldarabolta országodat, aztán a médeknek és a perzsáknak adta.” Akkor... közhírré tették, hogy Dániel az országban a harmadik uralkodó.

Beteljesedik a látomás
Még ugyanazon az éjszakán megölték Baltazárt, a káldeusok királyát.

Közöm. Mint oly sokszor az Ószövetségben, itt is a történések földi és égi vetületét mutatja be. Nebukadnezár fia, Baltazár tudta, hogy egy Isten van, a szolgaságba vetetteké, de nem akart meghajolni előtte. Keservesen megfizet érte. Újszövetségi megfelelője: „aki erre a kőre esik, összezúzza magát, s akire rázuhan, azt összemorzsolja”.  (Mt 21,44) Mit tehetnék hozzá? Akinek füle van, hallja meg!

Szólj hozzá!


2016.10.27. 11:04 emmausz

Túl az ezredik oldalon

Van egy néhány év óta indított programom. A Bibliának egy-egy fejezetét próbálom meg naponta átadni blogomon keresztül annak, akit ez érdekel. Elolvasom a megidézni kívánt fejezetet, és röviden megírom azt is, hogy az ott olvasottaknak milyen hatása van rám, mi közöm ahhoz, amit évezredekkel korábban megírtak.
Van a szlengben egy henye szólás, amit a „Mi közöd van hozzá!” helyett alkalmaznak, és amely így hangzik: „Közöd?”
Nos, ezt a Közöd? megfogalmazást ültettem kommentárjaim elejére, arra utalva ezzel, hogy van hozzá Közöm.  
Eljárásom során a Szent István Társulat bibliafordításának internetes változatát használom, beemelve a rövid fejezeteket egészükben, a hosszúakból ízelítőt adva, versszámozás nélküli változatban.
Sokszor párhuzamosan belenézek a nyomtatott Bibliámba is, amelynek ó- és újszövetségi anyaga 1380 lapoldal.
Nemrégiben arra ocsúdtam, hogy tíz lappal már elhagytam a Bibliám ezredik oldalát. Az ószövetségi könyveknek a háromnegyedét ismertettem, a hátralévők és az újszövetség még hátravannak. Ha Isten is úgy akarja, végigveszem ezeket is, amelyek terjedelemben nem hosszúak, de igen tömények. Eléggé bajban leszek azzal, hogy mit is emeljek ki magvas mondandójukból.
De még nem tartok ott.
Most csak annyit állapíthatok meg, hogy a közelmúltban végzett ebbeli tevékenység, ha nem is érdem, de teljesítmény.       
Ízelítő a Dániel 4. f.-ből:
Nebukadnezár álma
Nebukadnezár ... álmot láttam, ...a csillagjósok ...nem tudták megfejteni. Végül elmondtam Dánielnek: Béltsacár... Tudom, hogy Isten szent lelke lakik benned, ... álmot láttam, fejtsd meg nekem. ..., egy igen magas fa állt a föld közepén. A fa magas volt és erős, teteje az eget érte, és a föld határairól is lehetett látni. Lombja gyönyörű, gyümölcse bőséges, és minden élőlény számára ehető. ...egyszerre egy szent őrt pillantottam meg, amint leszállt az égből, parancsot adott: Vágjátok ki a fát, üssétek le ágait, verjétek le lombját és szórjátok szét gyümölcsét. ...De gyökereinek a törzsökét hagyjátok meg a földben, vas­ és rézbilincsbe verve a mező füvén...

Dániel megfejti az álmot
... „Uram, ... a fa, amelyet láttál, ... te magad vagy, ...ami a királyra vár: Kiűznek az emberek közül, a mező vadjai közt lelsz tanyát, füvet legelsz, mint az ökrök, és az ég harmatja fog öntözni...: a Fölséges visszaadja neked királyságodat, ha elismered az ég hatalmát. ... váltsd meg bűneidet az igazságosságot gyakorolva...

Az álom beteljesedése
Tizenkét hónap múlva ... szózat hallatszott az égből: „Kitaszítanak az emberek közül, a mező vadjai közt lelsz tanyát, s füvet legelsz, mint az ökrök. ...Nebukadnezárt kivetették az emberek közül, ...Mihelyt letelt a kiszabott idő, én, Nebukadnezár, az égre emeltem tekintetemet, és visszanyertem értelmemet. Akkor hálát adtam a Fölségesnek... királyi méltóságom mellé visszakaptam tekintélyemet és dicsőségemet... Ezért én, Nebukadnezár, áldom, magasztalom és dicsőítem az Ég Királyát, mert akik kevélyen járnak-kelnek, azokat meg tudja alázni. Közöm. Könnyű álmot fejteni annak, akinek az Úr kegyelméből ez a karizmája. Jó annak, aki belátja tévedését és felhagy korábbi méltatlan szokásaival, cselekedeteivel. Akinek sokat bocsátottak meg, az jobban szeret, mondja Jézus.

2 komment


2016.10.26. 12:33 emmausz

Néhány mondat Benedek pápáról

Ébren töltött éjszakám volt. Nem virrasztottam, csak éppen álom nem jött a szememre. Arra gondoltam, hogy valószínűleg egy koradélután elfogyasztott zöldtea hatása ez. Ám nem baj, hiszen ma egész nap alhatom, ha úgy tetszik.
De nem tetszik úgy.
Ittam két kávét és ébren vagyok.
Este befejeztem az emeritus pápával készült interjút. Több szempontból is tanulságos. Először is idős ember, és mint olyan, számos betegségen esett túl. Elmondja, hogy pacemaker dolgozik benne, agyvérzése volt, és szemfenék-problémái miatt bal szemére teljesen vak. Jól látja a hitvilág, a vallások, a Föld, benne a hanyatló Európa helyzetét. Sok – számunkra félremagyarázott – történetet értékel, és helyre tesz.
Esendősége jobban megérint, mint tökéletessége.
Vallásunk sarokpontjait éles fényben láttatja, jól esik vele együtt gondolkodni, tetszik, ahogyan kibontja a részkérdéseket.
Igaza volt, hogy a nagyformátumú Szt. II. J-P. után csendesebb vizekre kormányozta az egyház hajóját.
Igaza volt abban is, hogy hajlott koránál fogva és egészségi állapota miatt lemondott. Ennek az embernek helyén van az esze és helyén van a szíve is. Mint P. Seewald megállapítja, elődje misztikus és máriás volt, ő pedig tudós jézusi, aki a fő művének tekinthető Krisztus Jézus trilógiát pápasága alatt írja meg, szokása szerint ceruzával és gyorsírással, hogy idejét eredményesen használja ki.  Önmagában fantasztikus teljesítmény.
Ízelítő a Dániel 3. f.-ből:
3. NEBUKADNEZÁR ARANYSZOBRA
Nebukadnezár aranyszobrot állíttatott
... a kikiáltó harsány hangon kihirdette: „...boruljatok le, és imádjátok az aranyszobrot, amelyet Nebukadnezár király állíttatott. Aki nem borul le, és nem imádja, azt még ebben az órában tüzes kemencébe fogják vetni.” ...

Bevádolják a zsidókat
... Itt van néhány zsidó férfiú, ... Sadrak, Mesak és Abednegó. Ezek a férfiak, ó király, nem teljesítik parancsodat. ... Nebukadnezár... ha nem imádjátok, még ebben az órában tüzes kemencébe vettetlek benneteket. S van-e olyan isten, aki megment titeket a kezemtől?” ... A három férfiú, Sadrak, Mesak és Abednegó, megkötözve a tüzes kemence közepére esett.

Azarja imádsága
Ott jártak-keltek a lángok között, dicsőítették az Istent és áldották az Urat. Azarja megállt, szóra nyitotta ajkát, és a lángok közepette így imádkozott: Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, és minden dicséretre méltó; neved magasztos mindörökké. ... Ne engedd, hogy megszégyenüljünk...Tudják meg, hogy te, az Úr vagy az egyetlen Isten, és tiéd a dicsőség szerte az egész földön.

Isten angyala megmenti az ifjakat
... Őket a tűz egyáltalán nem érte, nem sértette és nem háborgatta.

A három ifjú éneke
Ekkor a kemencében mindhárman egy szájjal dicsőítették, magasztalták és áldották az Istent, a következőképpen: Áldott vagy Urunk, atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos mindörökké... kiragadott minket a holtak országából, ...dicsőítsétek, és adjatok neki hálát, mert irgalma örökkévaló!

Nebukadnezár elismeri a csodát
Ekkor Nebukadnezár király megdöbbent... „Én négy férfiút látok, akik szabadon járnak-kelnek a lángok közepette anélkül, hogy valami bántódásuk volna... Nebukadnezár ekkor így szólt: „Áldott legyen Sadrak, Mesak és Abednegó Istene, mert elküldte angyalát, és megmentette szolgáit, akik benne bíztak. ... Nincs ugyanis más Isten, aki ki tudna szabadítani a szorongattatásból.” Ekkor a király Bábel tartományában nagy tisztségre emelte Sadrakot, Mesakot és Abednegót.

4. NEBUKADNEZÁR BETEGSÉGE
Nebukadnezár levele
Nebukadnezár király minden népnek, nemzetnek és nyelvnek! Sok-sok üdvözlet nektek! Jónak látom, hogy hirdessem a jeleket és a csodákat, amelyeket a fölséges Isten végbevitt rajtam. Az ő jelei milyen nagyok, és az ő csodái milyen hatalmasak! Királysága örökké tartó királyság, és hatalma nemzedékről nemzedékre száll. Közöm. A három ifjú éneke Urat dicsőítő himnusz: az Imaórák liturgiájában a vasárnapi zsolozsma része mindmáig. Hatalmas ívű dicsőítés. Ide kellett volna hoznom az egészet, de hát terjedelmi okok miatt ez nem megy. Olvassátok el a Bibliából.

Szólj hozzá!


2016.10.25. 11:20 emmausz

...bár több esze volna már!

Minden alvó álmodik. Vagy emlékezik rá ébredéskor, vagy nem. Ma reggelre kivételesen három álomkép maradt bennem. Az egyik: Papként vettem részt misén, koncelebráltam. Felemelő érzés volt. Tudom is az okát. Tegnap elkezdtem olvasni a XVI Benedek utolsó beszélgetések Peter Seewalddal c. munkát. Innen a papsággal való empátia, közösségvállalás. A következő álmomban feljebbvalóm rosszallóan kérte számon a németországi utamról szóló jelentés elmaradását. Annyira felzaklatott a fenyegetése, hogy azonnal felébredtem (így könnyű szabadulni a csapdákból). A harmadik álmomban kb. 20 évesen egy fürdőben úszáshoz vetkőztem. A ruhafogason betűk és számok voltak, biléta nem akadt a kezembe, de a kódok alapján adott helyre kellett a fogast akasztani. Már indultam a medencébe, amikor eszembe jutott, hogy bankók vannak dzsekim zsebében, és nincs a zsebemen lakat. Visszaigyekeztem hát az öltözőbe, de mielőtt odaértem volna, felébredtem. Se pénz, se posztó, se zseb, se fosztó.
***
A tévében meghallgattam a lengyel és a magyar min. elnök október 23.-i ünnepi beszédét, s az ünnepi műsorokat. Hol halkan, hol hangosabban hallatszott a távolból a zavaró sípok hangja. Nem tehetek róla, az az érzés fogott el, mintha a messzeségből kárhozott lelkek jajgatása hallatszana. Asszociációmat furcsállhatod, ám érzéseiről senki sem tehet.
Mivel történelmünk tele van elvarratlan szálakkal, és nemzetünk amúgy is széthúzásra hajlamos, ma is két nagy tábor fenekedik egymásnak. Az egyik akkor örül, ha a hangosítás elnyomja és/vagy kiszűri a sípok frekvenciáját, a másik pedig akkor, ha a sípolás következtében nem hallatszik az ünnepi beszéd. Azt azért tudni vélem, hogy személyes antipátia mozgatja a zavarkeltőket, és a nemzeti ünnep csak asszisztál ezekhez az indulatokhoz.
Kodály is jól ismerte ezt a pocsék nemzeti vonást, nem véletlenül zenésítette meg Szalai L. versét, amelyet kb. húszadszor idézek: „Magyar magyart rontja: kár. / Bár több esze volna már.”  
Magam is ezt gondolom.
Bár több esze volna már.
Úgy legyen.  
Ízelítő a Dániel 2. f.-ből:
2. LÁTOMÁS A NAGY SZOBORRÓL
A bábeli bölcsek kudarcot vallanak
... Nebukadnezár álmot látott. Lelke úgy megrémült tőle, hogy álma is elhagyta.Erre a király meghagyta, hogy hívják elő a tudósokat és a varázslókat, a bűvészeket és a káldeusokat, hogy fejtsék meg a király álmát. Amikor megérkeztek és a király elé álltak, azt mondta a király: „Álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, míg meg nem tudom a jelentését.” ... adjátok tudtomra az álmot és jelentését!” ... A káldeusok azt felelték: „Nincs ember a földön, aki a király kívánságát teljesíteni tudná. ...

Isten Dánielnek kinyilatkoztatja a király álmát
...Dániel éjjeli látomásban elnyerte a titok kinyilatkoztatását. Erre Dániel áldotta az ég Istenét. ... Dániel elmondja a király álmát
... van Isten az égben, aki feltárja a titkokat és tudtára adja Nebukadnezár királynak, mi fog történni az utolsó időkben. .... Amit láttál, ó király, az egy hatalmas szobor volt. ... feje tiszta aranyból volt, melle és karjai ezüstből, hasa és ágyéka bronzból, lábszárai vasból, lábai meg részben vasból, részben agyagból. Ezt láttad, míg a (hegyről) le nem vált egy kő anélkül, hogy hozzáért volna valakinek a keze. Ez eltalálta a szobor vas­ és agyaglábát és darabokra zúzta. ...Ez volt az álom.

Az álom megfejtése. A jelentését is elmondjuk a királynak
... Te vagy az arany fő. Utánad egy másik birodalom támad, egy nálad kisebb, majd egy harmadik birodalom, amely bronzból való lesz, és uralma alá kerül az egész föld. A negyedik birodalom kemény lesz, mint a vas. A vas mindent összetör, és összezúz. Miként a vas mindent összezúz, ez is törni és zúzni fog. Mivel úgy láttad, hogy lábai és ujjai részben agyagból, részben vasból vannak: Az a birodalom meg fog oszlani, ... az ég Istene olyan birodalmat támaszt, amely nem szűnik meg soha. Ez a birodalom nem száll át más népre. Összetöri és elpusztítja az összes többi birodalmat, maga azonban állni fog mindörökké. ...

Nebukadnezár hitvallása
... így szólt a király Dánielhez: „Valóban a ti Istenetek a legfölségesebb Isten, a királyok Ura és a titkok kinyilatkoztatója, különben nem tudtad volna megfejteni ezt a titkot... Dániel a király udvarában maradt. Közöm. Pihentében is megad minden áldást annak az Úr, akit szeret. Szereti azt, aki hagyja, hogy szeresse. A szeretet kölcsönös. Dániel igaz próféta, jövőt kémleli, és tanúsága igaz.

1 komment


2016.10.24. 14:48 emmausz

...népek hazája, nagy világ”

Egy újszülöttnek minden vicc új, olykor még egy jó hetvenesnek is. Tegnap hallottam az operagálán Balog Zoltántól ezt az ötvenhatos viccet: A rabbitól érdeklődnek, lehetséges-e, hogy kimennek az oroszok? A rabbi gondolkozik, majd megszólal. Lehetséges, és két módja van, egy természetes és egy természetfeletti.  Ha leszáll az égből Szent Mihály és kardjával kisöpri az oroszokat az országból, az a természetes mód. de ha az oroszok maguktól kimennének, az maga a csoda lenne.  
***
A „népek hazája, nagy világ” Vörösmarty óta irodalmunk témája. Vannak, akik homogén nagyvilágot szeretnének, vannak, akik együtt élő nemzetek párhuzamos kultúrái mellett voksolnak. A csata évszázadok óta folyik. Tegnap azon gondolkoztam, hogy hogyan van ez a növényvilágban? Nem fa van és fű, gomba és zuzmó, hanem bioszisztémák vannak, melyek egymást segítik, támogatják, vagy éppen ellehetetlenítik. Mindenesetre fajok együttélése valósul meg a létért való küzdelem ellenére. Ilyen a tarka rét is. Mit tesz az ember? Fűmagot vet, és fűnyírót vesz. Beállítja rajta a fűmagasságot, és ami kilóg felfele, irgalmatlanul levágja. Legyen az fű, magonc, csiga vagy fióka. A tarka rét helyett kap egy unalmasan zöld felületet, de sok gondja nem lesz vele. A kilógókat levágni, ami nem fű, arra nincs szükség, fűre se igazán, a levágott fű megy a kukába.
Nemde így néz ki gyökerét vesztett homogenizált fogyasztói tömeg? A kilógókat kell csak levágni, a többi pedig unalmas életét fogyasztással tölti.
***
Zé generáció. Domi két éves jócskán elmúlt. Kezébe adom a lóversenypálya alakú zabfalatot. Ez ugye egy kekszféle. Ahelyett, hogy bekapná, egyik markában tartja, a másik kezének ujjaival motoszkál rajta, majd a füléhez igazítja. Uram fia, ez a gyerek telefonál!          
Ízelítő a Dániel 1. f.-ből:
I. TÖRTÉNETI RÉSZ
1. DÁNIEL IFJÚSÁGA
Nebukadnezár hadjárata Jeruzsálem ellen
... Nebukadnezár, felvonult Jeruzsálem ellen, és ostrom alá fogta. Az Úr kezébe adta Jojakimot, Júda királyát és a templom edényeinek egy részét. Sineár földjére vitte őket, s

Dániel és társai a fogságban is megtartják a törvényt
... három éven át nevelkedett, többek között ... Dániel, Hananja, Misael és Azarja. Az udvari emberek főnöke azonban új nevet adott nekik: Dánielt Béltsacárnak, Hanaját Sadraknak, Misaelt Mesaknak és Azarját Abednegónak. Dániel azonban elhatározta magában, hogy nem szennyezi be magát a király ételeivel és a borral. ... a felügyelőt kérte meg, akit az udvari emberek főnöke Dániel, Hananja, Misael és Azarja fölé rendelt: „Csak tíz napig tégy próbát szolgáiddal! Adass nekünk főzeléket ételül és vizet italul! Akkor vedd szemügyre a mi arcunkat meg a királyi ételekből táplálkozó ifjak arcát. Aztán tégy úgy szolgáiddal, ahogyan jónak látod!” ... Tíz nap múlva külsejükben csinosabbnak és jobban tápláltaknak látszottak, mint a többi ifjak, ... Ettől kezdve ... főzeléket adott nekik.

Dániel és társai Nebukadnezár udvarában
Ennek a négy ifjúnak az Isten megadta a tudományt, és minden írásban és bölcsességben a jártasságot. Ezenkívül Dánielnek még azt is megadta, hogy megértsen minden látomást és álmot. ...Nebukadnezár ... szolgálatába is álltak... aki, azt tapasztalta, hogy tízszer különbek egész országa minden tudósánál és varázslójánál... Közös. Dániel nem szegi meg az Úrral való szövetséget. Rendkívül sok kegyelemben részesül, az Úr kedveltje lesz.

Szólj hozzá!


2016.10.23. 12:24 emmausz

1956+60=2016

1956-ra emlékezve rövid leszek, mert sok részletes emlékezést hallhat, láthat, olvashat mindenki.
8 éve írtam, ma is igaznak gondolom:
Hogy hol a szabadság mostanában? 
Rövid válaszom: Benned meg bennem. Ha akarod, és ha akarom. Ez a szélsőséges élethelyzeteket kivéve működik. 
***
 Nem tudom, mennyire eredeti gondolat az, hogy kölcsönveszem más gondolatait. Mentségemre legyen az a tény, hogy a zsenik gondolataiknak csak kb. 95%-át veszik kölcsön, a maradék 4–5% tényleg saját gondolatuk. Én meg nem vagyok lángész.
Most hogy a könyvmegállóból elhozott kötet végére értem, (Liv Ullmann: Változások) kissé enerváltan veszem tudomásul, hogy sokat olvastam, mégis csak két gondolat ragadott meg olyannyira, hogy érdemesnek tartsam megidézni a kötetből. Igaz, ezek érdekesek.
A legtöbb, amit a siker adhat: a tudat, hogy nem éri meg a fáradság sóvárogni utána.” Valóban nincs értelme a sikerhajhászásnak. Talán még érdekesebb a következő: „A siker jót tesz. De a kudarcot is közelebb hozza, mert a sikert csak még nagyobb siker követheti – vagy kudarc.” Ez is igaz, és könnyen belátható. Akkor meg minek a rendetlen ragaszkodás az egészhez?!
Ízelítő az Ezekiel 48. f.-ből:
A Szentföld felosztása
...Dáné egy rész.  Áseré egy rész. Naftalié egy rész, Manasszéé egy rész. Efraimé egy rész, Rubené egy rész, Júdáé egy rész. A papok szent része hosszúsága északon huszonötezer mérték, szélessége nyugaton tízezer mérték, szélessége keleten tízezer mérték, hosszúsága délen huszonötezer mérték, s az Úr szentélye legyen a közepén... De a levitáké is legyen akkora, mint a papok része. Az ötezer mérték, ami megmarad..., a városé lakóhelyül és legelőül... Ami megmarad, a fejedelemé legyen... A többi törzs számára a keleti oldaltól a nyugati oldalig: Benjaminé egy rész, Simeoné egy rész, Isszacháré egy rész, Zebuluné egy rész, Gádé egy rész. 

Jeruzsálem kapui
...A város kapui Izrael törzseinek nevét viseljék. A három északi kapu: Ruben, Júda, Lévi kapuja. A keleti oldalon... József, Benjamin, Dán kapuja. A déli oldalon Simeon, Isszachár, Zebulun kapuja. A nyugati oldalon Gád, Áser, Naftali kapuja. A város neve ezentúl ez lesz: „Az Úr ott van.” Közöm. Az Úr ott van: Jahve – sam. (Jerusalem) Jelenése nyomán Ezekiel megadja a fogságból visszatérő törzsek letelepedési koordinátáit, és körvonalazza a Jeruzsálem város kapuinak számát, rendjét. Amikor valami van, annak struktúrát kell adni. Ezekiel az Úrnak tetsző struktúrát közvetíti.    

Szólj hozzá!


2016.10.22. 12:47 emmausz

Bloggerek és vloggerek

Elgondolkoztató, amit Deskénél olvasok:
»Jézus szavai Szt. Fausztina (1905-1938) szerzetesnőhöz.
„Azt akarom, hogy a bűnösök félelem nélkül jöjjenek Hozzám. A legnagyobb bűnösöknek különös joguk van Irgalmasságomra. Ha bűneik még oly elvetendők volnának is, megörvendeztetnek akkor, ha Irgalmasságomnál keresnek menedéket. Elhalmozom őket szeretetemmel várakozásukon felül. Nem tudom megbüntetni azt, aki Irgalmasságomban bízik!"
„Ha egy bűnös Irgalmasságomhoz fordul, megdicsőít Engem és tiszteli szenvedésemet. Halála óráján megvédem őt. 
Ha egy lélek Irgalmasságomat magasztalja, megremeg tőle a sátán és a pokol mélységébe menekül."«
 

***
Próbáltam tudni, hogy ki is a blogger. Tudom, de mára már túllépett rajta a technika. Balázs G. nyelvésztől a Vloggerekről olvasok. Gondolom, nem tévedek, amikor a videóval tarkított blogok művelőinek vélem az új szószörny jelentését.  
Ugyanő (B. G.) finom különbséget tesz a rendezvényekről elmaradhatatlan pogácsaevők és a pogácsazabálók között. Előbbiek türelemmel megvárják az előadásokat, s csak aztán kezdenek el pogácsázni, utóbbiak pedig csak a pogácsazabálás céljából keresik fel a büfével tarkított alkalmakat.
Közelről ismerem a jelenséget. A könyvheti megnyitókon rendre éltek ezek a proletáréhségtől szenvedő éhenkórászok (vö. Mit lehet itt ingyen kapni?), olykor a lehetetlenséget is megkísérelve. Már kipakolás közben elkezdtek követelőzni. Feleségemnek segítettem egy alkalommal, és türelmemet vesztve szóltam hozzá: „Légy szíves, takard már le a szendvicseket meg a pogácsákat, mert jönnek rá a legyek”.  
Letakarta.
Ízelítő az Ezekiel 47. f.-ből:
A templomból fakadó forrás

... víz fakadt a templom küszöbe alatt a keleti oldalon, mert a templom kelet felé nézett... A férfi, akinek kezében mérőzsinór volt, kelet felé ment és ezer könyököt mért, majd átvezetett a vízfolyáson, s a víz bokáig ért. Újra ezret mért ... a víz a veséig ért. Ismét ezret mért.. mély folyóvá dagadt, amelyen nem tudtam átmenni... folyó partján igen sok fa volt mindkét oldalon... A folyó mentén, ...mindenfajta gyümölcsfa nő, amelyeknek ... gyümölcse nem fogy el: ...Gyümölcsük eledelül, lombjuk pedig orvosságul szolgál.”
Az ország határai
Ezt mondja az Úr, az Isten: Íme a föld határai, amelyet Izrael tizenkét törzse között szétosztotok...a földet osszátok fel magatok között Izrael törzsei szerint. Vegyétek birtokba a magatok és a köztetek tartózkodó idegenek számára, akiknek fiaik születnek köztetek, s ezekkel bánjatok úgy, mintha Izrael fiai közül valók volnának. .... Közöm. Íme, az új éden, az elpusztíthatatlan, amelyben helyet kapnak a törzsek, de az idegenek is...és országának nem lesz vége – tehetjük hozzá a hiszekegy szavait. Amelyik kitétel különösen is tetszik: Gyümölcsük eledelül, lombjuk pedig orvosságul szolgál.    

Szólj hozzá!


2016.10.21. 13:31 emmausz

Kérjük, adja át helyét!

Kérjük, adja át helyét! figyelmeztetnek a Siemens vonatok lehajtható székeire ragasztott öntapadós matricák. A matricákon eme felirat fölött három piktogram található. Balról egy kerekes székben ülő alak, középen egy babakocsi v(agy fekszik benne baba vagy nem), jobbra pedig egy férfi kerékpár.
Próbálom a (Kérjük, adja át helyét!) felszólítást értelmezni:
Adjuk át helyünket a kerekes székesnek (ki tudja, miért? Hiszen ül a kerekes székben).
Adjuk át a babakocsinak (ha van benne bébi, az fekszik és nem ül), más meg nincs a képen.
Megengedem, a kocsit toló személy legyen a kedvezményezett.
Adjuk át a kerékpáros férfinak. Miért? Sokat cangázott? Ezután fog biciklizni? Fáradtabb azoknál, akik nem kerékpároznak? Ki a megmondhatója?
Netán azt sugallja az első kettővel szemben, hogy a kerékpáros adja át ülőhelyét másoknak, hiszen eddig nyeregben ült?
A folytatás most válik eszelőssé. Leül valaki az érintettek közül, majd a felszólítást tudatosítva felpattan, mert arra kap ösztönzést, hogy adja át a helyét.    
Rendben van.
Átadja.
De hát, aki leül, azzal a rossz érzéssel teheti csak, hogy előzőleg szembesült a felirat felszólításával: Kérjük, adja át helyét!
Legegyszerűbb, ha senki nem ül le. Akkor nem kell sem felpattannia, sem az ülésen feszengenie azzal a rossz érzéssel, hogy nem adta át a helyét.
Ízelítő az Ezekiel 46. f.-ből:
 A szombat és az újhold
...
A belső udvar kelet felé néző kapuját szombaton nyissák ki, úgyszintén újhold napján is. A fejedelem vonuljon be kívülről a kapu csarnokán át, és álljon meg a kapu küszöbén. A papok mutassák be az ő égőáldozatát és közösségi áldozatát. Ő meg imádkozzék a kapu küszöbén, utána távozzék ... Égőáldozatul a fejedelem ezt mutassa be szombat napján: hat hibátlan bárányt és egy hibátlan kost...

Különböző szabályok
...Amikor a föld népe az Úr elé járul az ünnepnapokon: akik az északi kapun jönnek be imádkozni, a déli kapun távozzanak, ...senki se menjen vissza azon a kapun, amelyen bejött, hanem a szemben levőn távozzék. A fejedelem ... mutasson be az Úrnak mindennap égőáldozatként egy egyesztendős hibátlan bárányt: ... ételáldozatul olajat, hintse meg vele a lisztlángot...A fejedelem ne vegyen el semmit se a nép örökrészéből, senkit se fosszon meg tulajdonától, hanem saját tulajdonából adjon örökséget fiainak, ... Közöm. További részkérdések tisztázása. Az eljárási mód egyértelműsítése. A fejedelem örökösödését befolyásoló tényezők arról szólnak, hogy jóbel-év lehetett akkor.

Szólj hozzá!


2016.10.20. 19:28 emmausz

...könnyedén mozogva

Valamiféle rendcsinálás, elszámolás, tervezés lengi be szürke, esős napjainkat. Előkerülnek képek, fotók, miegymás, és megpróbáljuk a feleslegeseket likvidálni (nem is olyan egyszerű).
Még főiskolás koromban készítettem színes fonalakból egy kollázst Paul Klee grafikájáról (Vitorlások könnyedén mozogva). Az akkor fehér papír mára barnára oxidálódott. Mégis tetszik. Kapott egy rápattintós keretet és a kép magához tért. Tényleg olyan, mint a balatoni stégeknél lavírozó ki- és beálló csónakok, hajók, árbócosok (tavaly óta hosszú óval írandó). Mindössze néhány jól komponált vonal és előttünk a valószerű lebegés.
A kifejezési formáknak se szeri se száma. A sreetart egyik leágazásaként értékelem azokat a festett formákat, amelynek a során az összetöredezett aszfaltdarabkákat meghatározott színekre festik. Játékosságot mutat, és meglehet, hogy a törésvonalak bonyolult matematikai összefüggések szerint alakulnak. Legalábbis érdekesek.    
Ízelítő az Ezekiel 45. f.-ből:
Az ország felosztása. Az Úr része
... a területből mérj ki egy ... széles darabot, ezen álljon a szentély, a legszentebb. Ez legyen az ország szent része; legyen a papoké, akik a szentélyben teljesítenek szolgálatot, ... Továbbá egy széles terület legyen a levitáké, akik a templomban szolgálnak; legyen az ő tulajdonuk a városokkal együtt, hogy ott lakjanak. A város tulajdonaként jelöljetek ki egy ...területet a szentély számára elkülönített terület mellett, ez Izrael egész házáé legyen.

A fejedelem része
a szentély számára elkülönített terület és a város számára elkülönített terület mellett legyen... a fejedelem birtoka Izraelben. ... Izrael fejedelmei: Hagyjátok abba az erőszakot és a rablást, jog és igazság szerint járjatok el, hagyjátok abba a jogtalan zsarolást ...

Adományok az istentisztelet számára
adományokkal tartoztok: gabona, árpa, olaj... egy bárány minden kétszáz darabból álló nyájból...

A húsvét ünnepe
Az első hónap ... tizennegyedik napján legyen számotokra a húsvét ünnepe. Hét napon át kovásztalan kenyeret egyetek. Ezen a napon a fejedelem mutasson be saját magáért és az ország egész népéért bűnért való áldozatul egy bikát...

A sátoros ünnep
A hetedik hónap tizenötödik napján az ünnepen mutasson be hét napon át bűnért való áldozatot, égőáldozatot, ételáldozatot és ugyanannyi mennyiségű olajat. Közöm. Újra kellett szervezni az életet a babiloni szabadulás után. Ennek a kereteit látomásai alapján diktálja Ezekiel. Ahol népsokaság van, ott a rendező elveket és gyakorlatot tisztázni kell. Ennek ószövetségi módjára példa a fenti. 

Szólj hozzá!


2016.10.20. 12:01 emmausz

Összegezések

gyerek 
Csitt-csattot letettem,
Késsel nem hadonástam
Petróljomot nem bántottam,
kötőtűvel nem surkáltam
bicskát vissaadtam...

öregember este kocsmázás után:
... bevettem a porokat, mama,
mondom: bevettem a porokat...

Babits:
Csak én bírok versemnek hőse lenni,
első s utolsó mindenik dalomban:
a mindenséget vágyom versbe venni,
de még tovább magamnál nem jutottam.

Arany:
Az életet már megjártam,
Többnyire csak gyalog jártam,
Gyalog bizton’... 
Legföllebb ha omnibuszon.

itt és most
reggeli gyógyszereket bevettem,
reggeli misén részt vettünk
reggeli fohászokat elmondtam,
reggeli vásárlást letudtuk 

reggeliztünk,
a reggeli kávét már megittuk
fotóalbumokban kutattunk...
a homályos képeket kell kidobni először,
majd a jellegtelen tájképeket,
utána azokat, amelyeket már nincs, aki beazonosítson,
követőleg az összes tájakat és épületeket ábrázolókat,
aztán az általunk már fel nem ismert portrékat...
Majd csak elfogy az a töméntelen sok fotó.
Ízelítő az Ezekiel 44. f.-ből:
A keleti kapu használata
... Ez a kapu legyen zárva!..., mert az Úr, Izrael Istene vonult át rajta.. a fejedelem ...a kapu előcsarnokából léphet be, és ugyanazon az úton kell távoznia is.

A templommal kapcsolatos törvények
Majd elvitt az északi kapu irányába a templom elé... Körülmetéletlen szívű és testű embereket vittetek be, úgyhogy szentélyemben voltak és meggyalázták templomomat... semmiféle idegen, ... nem léphet be szentélyembe, ...l, akik Izrael fiai között élnek.

A leviták...
Legyenek a templomkapuk őrzésével megbízott szolgák szentélyemben, és teljesítsenek szolgálatot a templomban. Nekik kell az égőáldozatot és a véres áldozatot levágni, szolgaként rendelkezésére állni. ...

A papok
..., Cádok fiai... lépjenek be szentélyembe és közelítsenek asztalomhoz, szolgáljanak nekem, lássák el szolgálatomat. ... ha kimennek a néphez a külső udvarba, vessék le azokat a ruhákat, amelyekben szolgálatukat végezték, és tegyék le a szentély celláiba, és más ruhát vegyenek fel... Tanítsák meg népemet a szent és a nem szent közötti különbségre... bíráskodjanak, és ..., és szenteljék meg szombatjaimat. Holttestet ne érintsenek, nehogy tisztátalanná váljanak. ... Birtokot se adjatok nekik Izraelben, mert én vagyok az ő birtokuk. ... minden fogadalmi ajándéka az övék legyen. És minden első termés legjava és minden italáldozat mindabból, amit bemutatnak, legyen a papoké...Közöm. Újra kell szabályozni a szerepeket, a szertartások, a jogosultságok rendjét. Ma is így van. Az intézményeknek struktúrájuk és funkciójuk van, mégpedig rendezett formában. Ha nem, az zavarforrás.

Szólj hozzá!