Mickey webnaplója

Véleményem a valóságról, annak egy-egy kiragadott darabkájáról. Főleg irodalomszeretetem, vallásom, kedvelt zenéim, saját élettapasztalataim lenyomatai ezek a rövid írások, amelyeket naponként megfogalmazok. Tehát egyfajta napló, füves könyv, önéletírás, (családi) eseménytár, benyomásaim laza szövésű összegzése mindarról, ami körülvesz. Reményeim szerint fotóimmal tarkítva.

Friss topikok

 • exbikfic: "Hiszen számítógépes hálózatban van az egész eü." - sajnos, bármennyire furcsa, nincs hálózatban. ... (2019.01.26. 10:27) Hajnali órán
 • emmausz: Köszönöm... legyenek. Persze, mindenki álmodik, még ha nem is emlékezik rá ébredés után. (2019.01.17. 06:04) ...mint egy rossz álom
 • emmausz: Kissé elmozdultak a megfejtendők, de azon belül ismétlődések vannak a magazin számain belül. Más l... (2018.11.15. 19:36) Kellő öniróniával...
 • gond/ol/a: Váli Dezső? (kapott egy verskötetet, ,,nem lányomtól de az övét!) izgulok, ott végezte-e :) Egyébk... (2018.11.07. 16:45) A könyvekhez való rendetlen ragaszkodás
 • gond/ol/a: Igen, ez a mit hagyunk itt gondolata.... hogy mi lesz velük, már nem rénk tartozik :( Mi azlrt csa... (2018.11.06. 09:52) Megfontolások

Utolsó kommentek

 • exbikfic: "Hiszen számítógépes hálózatban van az egész eü." - sajnos, bármennyire furcsa, nincs hálózatban. Például a háziorvosi gép NINCS összekötve a tőlünk pár megállónyira lévő kórházzal, ahol levették a ... (2019.01.26. 10:27) Hajnali órán
 • emmausz: Köszönöm... legyenek. Persze, mindenki álmodik, még ha nem is emlékezik rá ébredés után. (2019.01.17. 06:04) ...mint egy rossz álom
 • exbikfic: Nagyon rosszak az ilyen álmok, az ember fáradtabban ébred, mint ahogy este lefeküdt. Én a legjobban annak örülnék, ha nem álmodnék semmit, de ilyen "álomtalan" éjszakám szinte soha nincs. Legyenek ... (2019.01.16. 21:02) ...mint egy rossz álom
 • emmausz: Kissé elmozdultak a megfejtendők, de azon belül ismétlődések vannak a magazin számain belül. Más lapok esetén meg kell tanulni amazok szókincsét, sőt észjárását is, ha boldogulni akarok. Mivel golyó... (2018.11.15. 19:36) Kellő öniróniával...
 • exbikfic: Tekintve, hogy a keresztrejtvények kérdései rengeteg azonosságot hordoznak, egyáltalán nem csodálkozom, hogy észre se vetted, hogy ugyanazt a lapszámot fejted. Én azért szoktam le a vonatozós idősza... (2018.11.15. 08:54) Kellő öniróniával...
 • Utolsó 20

2019.02.13. 07:33 emmausz

Környűlállások

Keltem 3- órakor. Aztán visszafeküdtem. Mondják, hogy az idős ember kevesebbet alszik. Hozzáteszem, hogy kivált, ha férfi. Ha a szükség úgy hozza, ki kell menni... az ágyból. Négykor aztán tényleg felkeltem, meginni egy élesztő kávét. Nem unatkoztam igazán. Kezembe fogtam a kisrádiót, mert este illetlenül megtagadta a műsorvételt. Rá kellett csatlakoztatnom a töltőre. Hajnalban a távirányítós autó is rám villogott. Így figyelmeztetett, hogy este elfelejtették a gyerekek kikapcsolni. Az autót ki, a számítógépet viszont bekapcsoltam.
Itt aztán jöttek a hírek és a vélemények.
Hírek. Elhunyt a tegnapi nap folyamán az a barátom, akivel először a parlamentben futottam össze,  s akivel utoljára a Kútvölgyiben. Én befeküdtem, ő hazament. Tegnap tényleg „hazament” az örök hazába. Isten nyugosztalja őt! Első találkozásunk alkalmával még nem tudtam, hogy utóbb feleségével kollégák leszünk.
Kicsi ez az ország.
A hírt megkaptam egykori közös főnökünktől is, aki közel az 50. könyvét adja ki. Címlapfotót keres a megajánlott monstrancia helyett: egy havas tájképet, harangtoronnyal és egy távoli templommal. Ilyen fotóm persze nincs.
Elgondolkoztam azon, hogy hogy is volna?
Száztíz kilómmal ki mernék-e merészkedni félcipőben a hóba, hogy fotózzak?
Nem mernék, ha csak nem kergetnének.
Van egy néhány haranglábról képem, de nincs a távolban templom, és nincs hó a tornyon – közbülső táj sincs.
Olyan fotósra volna szüksége, aki kirándul a hóba, s kedvére készít hangulatképeket téli tájakról.
K. üdvözöl Hawaiiból, ahol 13 óra múlva lesz hajnal. Ott töltik szabadságukat a téli  Massachusetts-et hátrahagyva.  
Megtudom még, hogy az MTA átstrukturálása is természetesen politikai aktus, ahol a gaz Fidesz ki akarja túrni a vele packázókat az akadémiáról.
Jaj, neked, szegény Magyarország, jaj, neked, szegény Európa! Jaj neked, szegény világ. Merthogy egy X.-edik anyag felveti a túlnépesedés rémét, aminek a megoldására nincs békés út.
Pedig volna: az egymással való osztozkodás. Ám, mintha inkább nyílna az olló a gazdagodók és a szegények között.
Vigasztalásomra szolgálnak a hajnal fényei. Azonnal ez jutott eszembe:…és Isten látta, hogy ez jó!         

Szólj hozzá!


2019.02.12. 05:11 emmausz

Parafrázis a Prédikátor könyvére

Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt:…” (Préd 3,1)
Ideje van a gyerekkornak, és ideje a felnőtt kornak.
Ideje a felnőttkornak és ideje az öregkornak.
Ideje van az összeköltözésnek és ideje van a szétköltözésnek.
Ideje van a kirándulásnak, és ideje van a hazatérésnek.
Ideje van az autózásnak, és ideje van a gyaloglásnak.
Ideje van a beszélgetésnek és ideje a hallgatásnak.
Ideje van a reggelinek, és ideje az ebédnek.
Ideje van a játékok szétteregetésének és a játékok összeszedésének.
Ideje van a szemetelésnek és ideje a porszívózásnak.
Ideje van a ruhák összepiszkolásának, és ideje van a ruhák kimosásának.
Ideje van a csendnek és ideje a hangicsálásnak.
Ideje van a játéknak és ideje a tanulásnak.
Ideje van a dackorszaknak és ideje van a belőle való kilépésnek.
Ideje van az olvasásnak és ideje van az írásnak.
ideje van a képek nézésének, és ideje a fotózásnak.
Ideje van a telefonálásnak és ideje van mások meghallgatásának.
Ideje van a hétköznapoknak és ideje van az ünnepeknek.
Ideje van az egymásra figyelésnek és ideje van a kikapcsolódásnak.
És így tovább, sine fine ad libitum
merthogy
„ideje van a születésnek és ideje van a halálnak” (Préd 1,2)
Továbbá ideje van földi életünknek, és ideje van az öröklétnek.
Akarom mondani – a halállal kilépünk az időből.
Ideje van hát az időből kilépésnek és ideje van a mérhetetlen intenzitású öröklétnek.  
***
Ecclesia semper reformanda. Hozzáteszem: Etiam Biblia semper reformanda. Az állítás nagyon igaz. Gondoljuk meg, hogy hányszor fordították le, hányszor változott a szóhasználat az idők folyamán, hányszor kellett újra értelmezni homályba vesz értelmű kifejezéseket. De ne menjünk messzire. Egy most elemzett kötetben hétféle bibliafordítással szembesültem.
Bible Gateway magyar fordítása,
görögkatolikus fordítás,
Békés-Dalos fordítás,
Károli-féle református,
Református új fordítású Biblia,
Káldi-féle Jeromos B.
Szent István Társulat Bibliafordítása.
A legújabb 2018-ban 8. kiadású SZIT Biblia elején hangsúlyt kap, hogy átdolgozott kiadás. Hogyne volna az. Ha csak a nyelvhelyességre, az elírásokra, a központozási problémákra gondolok, hogyne fordulhatnának elő ilyenek egy több mint ezer oldalas, sűrűn teleírt kötetben. És akkor még utalnom kell az eltelt több ezer évre. A nyelv élő, a leírt szöveg holt. Újra és újra az élő nyelvhez kell idomítani a szöveget, mert a szavak sok esetben jelentésváltozáson mennek keresztül.     

Szólj hozzá!


2019.02.11. 11:16 emmausz

Jól aludtunk. Lábjegyzet OV hét pontjához

Azt tapasztalom, hogy ha éjjel résre nyitom az ablakot, huzamosabb ideig alszunk, mintha zárt ablaknál melegedünk. Nem tudom, hogy van ez, hiszen fáznunk kellene a beáramló mínuszok miatt, de nem. Lehet, hogy így járunk jobban, mert a hosszasabb egybefüggő alvás jobban szolgálja a pihenést, mint a meg-megszakított.
***
OV évértékelőjét egyesek örömmel üdvözölték, másokban ellenérzésre talált. Van olyan vélemény is, hogy a családoknak szánt plusz-juttatások áremelések formájában visszaszármaznak az iparba, végső soron egy részük visszaszáll adó formájában a költségvetésbe. Elég arra gondolni, hogy az EU-nak nem érdeke, hogy kevesebb pénzt pumpáljon bele a feltörekvő volt keleti blokkba, mert a belőlük származó haszon megfelelő csatornákon keresztül többnyire Nyugaton köt ki. Így magyar GDP jó része is kivándorol a befektetők hazájába. Aztán gondolhatunk arra is, hogy a lakástámogatások azonnal a lakáspiac inflatórikussá válását generálták. Most a hét személyes, vagy annál nagyobb autókat támogatja meg az állam. Joggal merül fel az emberekben, vajon nem vezet-e ez az autóárak emelkedéséhez? Ha igen, akkor ki járt jól? Az tény, hogy az állam nem tehet mást, ha növelni szeretné a népességszámot, mint hogy olyan intézkedéseket hoz, amelyek ezt lehetővé teszik. A jövő majd eldönti, hogy célt értek-e ezek a támogatások? Talán nem állok egyedül azzal a véleménnyel, hogy a fogyasztói társadalom elkényelmesíti tagjait, akik egyre kevésbé hajlandók gyermekneveléssel bíbelődni. Ám lábra kaphat a másik tendencia is: Ha az emberek ráébrednek, hogy a világ legértékesebb létezője az ember, legnagyobb kincse a szerető közösség, azon belül pl. a család, ha ráébred arra, hogy a világ nem hadonizálásra való, hanem arra, hogy magunkból a legtöbbet hozzuk ki a kölcsönös szeretet műveinek a megvalósításával, és ennek egyik legmeghatározóbb terepe éppen a család, akkor megváltozhat minden, legalábbis az embereken belül, a közösségeken belül.
A közigazgatás pedig akkor tesz jót, ha fékeket állít a támogatások által igénybe vehető vásárlásokra vonatkozóan, hogy ne szabaduljanak el az árak, s célba érjenek a támogatások. Más nem várható el tőle. Az állam nem tud szülni, csak az egyes ember – leginkább és kizárólag a nők. Ők viszont biztonságot szeretnek maguk körül, kiszámítható jövőt és békét, hogy jó körülmények között nevelődhessenek fel gyermekeik.         

Szólj hozzá!


2019.02.10. 14:56 emmausz

Ünnep és csönd

Első számú lányunk Éva, ma tartja születésnapját, vagy tartják neki, tartjuk mi innen a messzeségből. Isten éltesse! Mintha ma született volna.
Első számú menyünk, Elvira pedig a neve napját üli. Őt is Isten éltesse!
A héten ünnepeltük Levi és kishúga születésnapját. Őket is Isten éltesse!
Ma mégis csendes a nap. A fiatalok kettős programja miatt távol vannak tőlünk. Így megragadtam az alkalmat, hogy hazatérve üres lakásunkba, hangot adjak emlékező viccemnek: Ezek soha nem jönnek hozzánk! A poén benne, hogy amint kiteszik a lábukat, skandálhatom a mantrát, hogy sose látogatnak el hozzánk. Egyre jobban összefér korosodásommal.   
Ma agapé volt. Egyiknek itt fáj, másiknak ott fáj a korombéliek közül. Magam nem panaszkodom, ha másért nem, mert az idei jelszó: Nem panaszkodunk. Még egy jó félévig nem panaszkodunk. Aztán majd újra igen, amikor jelszóváltás következik be. Akkor majd el fogjuk panaszolni, hogy egy évig nem panaszkodhattunk.
A kézirat korrekciójával végeztem.
Nem lett makulátlan a könyv, bár ritkítottam a megfogalmazási gondokat, stb. De hát nincs hibátlan könyv, mint ahogyan a seregben sem volt tiszta körlet, csak tisztított. (Ha tisztát jelentettünk, az ügyeletes tiszt azonnal piszkokat fedezett fel.)

De ha már sereg.    
Este lefekvés után is rágyújtott, aki szerette a cigarettázást. Egy alkalommal bejött az „üti”:
- Elvtársak! Ki dohányzik?
Persze csend.
De volt egy viszonylag slágfertig fickó, aki feltalálta magát. Már csak a gúnynevére emlékszem: Truttyogónak hívtuk. Ő így szólt:
- Szás (százados) elvtárs! Dohányzik, aki dohányzik.
A tiszt elképedt a válaszon, s csak annyit szólt:
- Oltsák el a cigarettákat! – és kiment.

Zárásképpen egy négysoros verset idézek.
Nagy a tél
nagy a hó,
nagy a szél -
nagyanyó.
A vers azt igazolja, hogy nem minden igaz, ami rímel. Most pl. enyhe a tél, nyomokban sincs hó, nem fúj a szél, s a feleségem van itthon, aki csak az unokáihoz képest nagyanyó.

Szólj hozzá!


2019.02.09. 13:09 emmausz

Szedje össze magát, ember!

Szedje össze magát, ember, szólt Szent Péter a frissen érkezőnek, aki a földön rálépett egy tányéraknára. Az összeszedettség nekem se árt, mert elég sokfélébe keveredtem, keveredtünk. Itt egy ízelítő a történésekből.
Tegnap délelőtt befejeztem a rejtvény újságot,
délután elkezdtem egy könyv korrektúrázását.
Tegnap bementem a Belvárosba,
ma itthon gubbasztok a kézirat előtt.
Körbe vagyok véve könyvekkel, mert sűrűn idéz a szerző, hol jól, hol rosszul.  
Tegnap elküldtem egy felkérésre írt cikkemet,
holnapután meg a várhatóan elkészített, javított kéziratot.
De már gondolkozom egy másik, általam összerakandó szövegen.
Holnap reggel az agapét mi csináljuk.
A felolvasandó „desszert” már megvan, kinyomtattam,
az enni-innivalókat csak reggel fogjuk elővarázsolni.
Ma megünnepeltük Rita egyéves születésnapját, aki tegnap óta a második életévébe lépett. Megkapta első lila hajú tündérét az első pónival, meg egy mesekönyvet, meg egy tortát, meg néhány nadrágot.
A tortagyertyát helyette közös erővel fújtuk el.
Ja kérem, könnyű egy szál gyertyát elfújni.
Ha nekem lett volna szeptemberben 72 gyertya tortámon, alighanem a porszívót hívtam volna segítségül.    

Szólj hozzá!


2019.02.08. 07:29 emmausz

FülesBagoly - IV. Károly

Csaknem kifogott rajtam a FülesBagoly egyik rejtvénye. Az utolsó rejtvénysziget bizonytalan válaszolási lehetőségekkel zsúfolt volt. Legalábbis engem kétszer is két vállra fektetett. Tapasztalatom szerint, amit azonnal nem tudok megfejteni, később játszi könnyedséggel igen, és nem értem, hogy miféle csőlátás akadályozott meg benne, hogy nem jöttem rá azonnal a helyes megoldásra. Most is ez történt. A kezdeti próbálkozások eredménytelenségét észlelve otthagytam a feladványt, majd egy újabb kísérletre minden a helyére került. Rendesen összefirkáltam a kitöltendő négyzeteket. Közben óhatatlanul felötlött bennem: Nem kellene-e hasznosabb dolgokkal tölteni az időmet? Arra jutottam, hogy inkább olvasok egy kicsit a Móra-kötetből. majd visszatértem a rejtvényhez, mert nem hagyott békén a gondolat: Én vagyok hibbant, a rejtvény hibás, vagy mi a helyzet?
***
Az interneten találtam egy hozana nevű francia nyelvű weboldalt, amely imakilencedet indít, kérve Boldog IV. Károly közbenjárását a mai családok megsegítése céljából. Kicsit meglepett, hogy a franciák egy boldoggá avatott Habsburghoz folyamodnak segítségért. Utána piszkáltam: Ki is volt tulajdonképpen a számkivetésbe taszított utolsó magyar király. Próbálom tőmondatokban: Élt 34 évet, ebből 11-et boldog házasságban Zita pármai hercegnővel, aki szerelemből lett a felesége. Nyolc gyermekük született. Kb. bő 100 éve koronázták őket magyar királlyá a Mátyás-templomban. IV. Károlyt nagyon zavarta a világháború kegyetlen valósága, és bedobta a törülközőt. Ettől kezdve minden uralkodó ellensége lett: nemcsak a franciák és angolok, de a német Vilmos császár is. Horthy is ellenállt neki, amikor megkísérelt élni jogaival és Budapestre akart jönni magyar uralkodóként.  Sokan nem bocsátották meg neki a háborúból való kilépést. Portugáliába száműzték, ahol 34 éves korában elvitte a spanyolnáthából induló tüdőgyulladás. Felesége soha nem mondott le magyar királyné rangjáról, hosszú élete végéig fekete gyászruhát viselt, szent életet élt 1989-ben bekövetkező haláláig. Az ő boldoggá avatási eljárása is folyamatban van.      
Azt hiszem, több figyelmet érdemelnének. Alig tudunk róluk valamit, pedig tanulságos volna megismerni észjárásukat, szokásaikat, életről vallott felfogásukat.

Szólj hozzá!


2019.02.07. 12:41 emmausz

Mozgolódásaim

Valaki ezt osztott meg a FB-on: „Egy írást szerettem volna közölni, ami engem nagyon megkapott 1623-ból van, de olyan aktuális.
Én vagyok a Fény
és ti nem láttok engem.
Én vagyok az Út
és ti nem követtek engem.
Én vagyok az Igazság
és ti nem hisztek nekem.
Én vagyok az Élet
és ti nem kerestek engem.
Én vagyok a Mester
és ti nem hallgattok rám.
Én vagyok a Fő
és ti nem engedelmeskedtek nekem.
Én vagyok az Istenetek
és ti nem imádkoztok hozzám.
Én vagyok a Barátotok
és ti nem szerettek engem.
Ha boldogtalanok vagytok 
ne engem vádoljatok.”
A fentieket olvasva elhatároztam, hogy kissé átírom – pozitívabb kicsengésűre. Ez lett belőle:
Én vagyok a Fény
lássatok meg engem.
Én vagyok az Út
kövessetek engem.
Én vagyok az Igazság
higgyetek nekem.
Én vagyok az Élet
keressetek engem.
Én vagyok a Mester
hallgassatok rám.
Én vagyok a Fő
hát engedelmeskedjetek nekem.
Én vagyok az Istenetek
imádkozzatok hozzám.
Én vagyok a Barátotok
ugye szerettek engem
akik boldogok akartok lenni.
***

Tovább lapozgattam a szólások könyvét, és rájöttem, hogy  igazából néhány témára adott variációk gyűjteménye.
Ténylegesen még a könyv elején tartok, mégis hozok egy példát igazolásul. Azt, hogy a
Hogy vagy? – kérdést hányféleképpen cifrázzák.
Hogy vág a bajusz?
Hogy ász, makk ász?
Hogy áll a bál?
Hogy ityeg a fityeg?
Kettőt még hozzáteszek:

Mi újság van Köpecen?
Mi a hányás, öreg?
Lefogadom, hogy még sokféle változattal fogok találkozni.

***
A FB-ra tett fotók jelentős hányada a hóvirágvadászat eredménye. Itt-ott már kidugta a fejét a hóvirág, és a fotósok lecsaptak a témára. Nálunk egyelőre jégvirág terem a kocsi szélvédőjén, és ha elég korán lemegyek levakarni, akkor marad egy fél percem jégvirágokat csokorba kötni. Ez történt ma reggel is.     

 

Szólj hozzá!


2019.02.06. 06:43 emmausz

Szinte minden rosszban van valami jó

Újabban megsokasodtak őrült álmaim. Okát nem tudom, csak tapasztalom. Íme, a korahajnali: Nálunk találkozik a csoportunk, a Nomádok. Elég szép számban összejönnek. Ülnek és várják, hogy történjék valami. Remélem, beszélgetnek egymással, mert nem készültünk a találkozásra előzőleg. A konyhában próbálunk összeszedni ehető kajákat. Kenyeret vágunk, kenjük őket, hagymát pucolunk és így tovább, és így tovább. Kissé feszült a hangulatunk, mert esküövőre is hivatalosak vagyunk, volnánk, unokahúgunk lagzija lesz, nem kötelező a részvétel, de hát mégis. Nincs idő a megyünk vagy nem megyünk kérdésén törni a fejünket, mert lassan sötétedni kezd. Kapcsolom a villanyt, nem működik. Nem baj, felhúzom a redőnyt, de ettől se lesz világosabb. (Mondom, hogy sötétedik.) Próbálgatom a kapcsolót, de semmi. Összenyitok két szobát, de az ottani csillár sem működik, viszont a fali vezeték kezd szikrázni. Ennek a fele sem tréfa. Még szerencse, hogy ott van nálunk (hogy hogy került hozzánk, a csuda tudja) a D. nevű fiatalember, aki telefonon felveszi a kapcsolatot anyjával (aki valójában már régen meghalt), és tolmácsolja, hogy ő tud nekünk féláron 750 ft helyett 375 ft-ért új kapcsolót szerezni.
Nos, ennyi elég.
Felkeltem, felkapcsoltam a konyhában a legkevésbé zavaró villanyt, a szagelszívó alattit. Működött. Vizet öntöttem a gyorsforralóba.  Működött. Megittam egy bögre kávét, majd bekapcsoltam a számítógépet. Lám, az is működött, különben nem tudnám prezentálni ezt az írást.
Minden rosszban van valami jó. Hát nem? A rossz álmokat ott lehet hagyni, és az ébrenlét kontrasztosan örömmel tölt el. Nincs itt semmi baj. Mármint a bajokat leszámítva.  Mert lehet, hogy földi életünk nem tökéletes, de az se számít. Hihető ígéretünk van a halál utáni boldog életre. Egy tüdőrákos öregasszony szavai tudatosulnak bennem (már évtizedekkel ezelőtt meghalt), aki a halállal szembeszállva megírta: Odaát van a legtöbb barátom, barátnőm, az egész korosztályom: Mit keresek még itt a földön egymagam?   
És egy tegnap látott kép is erre erősít rá. Egy állatkát mutatott a vedlést követő percben. Mit számít már neki életének éppen levetett régi kerete? Semmit. Örül a vadonatújnak.    
Mi is így vagyunk az élettel, amelyen átsuhanunk. Van folytatás. Örömünk, reményünk alapos. Jó, ha örömben élünk, tudomásul véve, hogy ez kegyelmi állapot, de ettől még valós.
A Teremtő öléből körbenézve minden rendben van, minden elfogadható, minden a szép jövő felé mutat.
PS.: Nem beszéltünk össze Laci atyával, aki mára ezt a három mondatot tette fel: Elindultál már a vélt szabadság adta szolgaságokból az atyai házba? Ott, a mennyei Atyánál a feltétel nélküli szeretet öröme és az igazi szabadság vár rád! Élj vele! 

Szólj hozzá!


2019.02.05. 19:56 emmausz

Humor tegnap és ma

Humor tegnap 
Móra tárcáit olvasom, amelyeket a Szegedi Naplóban helyezett el. Írásai humorosak, olykor vitriolosak is. Idézek két cikkéből: „Az Isten áldja meg a hivatalos lapot, hogy végre közölte a koronázási kitüntetéseket…. Többen beleőrültek a kétségbe, hogy hátha Boda Dezsőből mégse lesz báró, és Schönborn-Buchheim Frigyes Károly Ágoston grófné, Szül. Dentice-Frasso hercegő nem kapja meg az Erzsébet-rendet…
Balogh Dezső, Bárczy István és Boda Dezső „teljes elismerésben” részesültek, de nem lettek se grófok, se bárók… Úgy képzeljük, hogy mikor vérpróbát vettek a kitüntetettekből, az övékét nem találták elég kéknek, hanem egész közönséges polgárpirosnak… Ha dögrováson volnánk, nem mulatnánk magunkat e kedves és finom gyerekjátékokkal, amelyek mindig a nagyszerű őskort juttatják eszünkbe, amikor csak az fűzhetett rézkarikát az orrába, akinek ez különös érdemeinél fogva megengedtetett… ordókból a magunk formájú millióknak is jut ebben azt országban... Avagy nincs-e meg nekünk is mindnyájunknak a keresztünk, …amelyet persze nem a mellünkre, hanem a hátunkra rak a hivatalos lap.” (Mindenféle keresztek Sz. N. 1917. január 20.)
„…Tömérdek fölfedezést köszönhetünk a háborúnak…Az iskoláinkban egész 1914 nyaráig azt tanították, hogy a krumpli csak megtömi a gyomrot, de egyáltalában nem táplál. Példának egyenesen az ír parasztot hozták fel: Azt nézzétek meg, fiúk – innen Magyarországról –, hogy zörög minden csontja! Az mind a sok krumplievéstől van. Hanem szeretném látni azt a hazafiatlan professzort, aki most mer ilyesmit tanítani. Hát van a krumplinál különb táplálék a világon? …Nézzétek meg az ír parasztot, az háromszáz év óta azon él, és tisztán ennek köszönheti, hogy az a gonosz Anglia még ma sem bírt vele. Ám… nem kívánatos, hogy a tudomány a gyaluforgácsról és a tetőmoháról is kimutassa, micsoda tápértékek rejtőznek benne, amiket az emberiség eddig nem méltányolt…” etc. etc. (Tavaszi zöldség, Szt.N. 1917. márc 4.) 
...és ma (KF a FB-on terjeszt)i:
TÁBLA AZ ALASZKAI NEMZETI PARK BEJÁRATÁNÁL:  
„Minden látogatónak, kötelező kis csengettyűket magával hordani, hogy a medvéket elijessze. Ezenkívül ajánlatos a medveürüléket megfigyelni, mivel ez jelzi, jár-e grizzly a környéken. A grizzly-ürüléket könnyű megkülönböztetni a többitől, mert kis csengettyűk vannak benne.”  

Szólj hozzá!


2019.02.05. 10:05 emmausz

Igaz, hogy nem igaz

Igaz, hogy nem igaz – harsogta egykor matematika tanárunk, ha nem tetszett neki a végeredmény. Mostanában több apropóból is beugrott Pogány János elhíresült mondása.  
A FB-on néhány méretes kép fehérre festve. Áll előtte jó néhány alak, és próbálja a lehetetlent, az artisztikumot felfedezni a falon függő fehér semmiben. Olyanok ezek a képek, bármi legyen is a címük, mint a mesebeli király új ruhája.  De mintha nem volna senkinek bátorsága felkiáltani meztelen a király… Pedig a három fehérségnek csak egy méltó címe lehet: Polgárpukkasztás. Ha hinni lehet a hírnek, dollármilliókért kelt el ez a falon függő semmi.
Kicsit erre hajaz az a sokfajta foto shoppal adjusztált fénykép, amely már-már expresszionista hatást mutat. Ez olykor persze megengedhető, reklám és plakátcélok esetén szinte elvárt, de a valóság tükrözésére kevésbé alkalmas. Addig érdemes fokozni egy kép kifejező erejét, ameddig nem válik visszatetszővé. A színek, formák túlhangsúlyozása akár szürrealista álomba is ragadhatja a szemlélőt, anélkül, hogy értesülhetne róla, milyen volt egy-egy táj, egy-egy arc a felvétel készülésekor.
Egy határig az ember megpróbál azonosulni a látottakkal, de eljön az a hatásfokozás, amikor önkéntelenül felkiált: Igaz, hogy nem igaz. Ne már!

Szólj hozzá!